Imħabba Projbita 2: …U dak li ma Jidhirx!

Il-Ħares u Jien

9789918202478
Paperback

Description

Il-Ħares u Jien

Dlam ċappa, u l-kesħa fina tas-soltu.
Inbexxaq kemm kemm għajnejja, u nistenna.
Minkejja li rasi mgħottija bil-friex, it-tektik tal-pendlu
tal-arloġġ tal-kuritur jinstema’ sew. Bħall-inħir ta’ żewġi, rieqed
fil-fond maġenbi.
Nitgeddes u nintrass kobba miegħi nnifsi. Nistenna dak il-mument.
Fl-aħħar, it-tokki sodi ta’ nofsillejl jinstemgħu jdoqqu, kburin u qawwija, huma u jidwu mad-dar kollha biex jiksru l-ħemda sfiqa tal-lejl.
Waħda … tnejn … tlieta …
Jien u ngħodd, it-tkexkix ikompli jriegħex u jregħedli ġismi.
… Għaxra, ħdax, tnax.
Sakemm fis, fid-dar jerġa’ jsaltan is-skiet. Skiet qalil. Skiet qabri. Skiet tal-waħx hekk kif it-tektik tal-pendlu jieqaf ħesrem … u l-inħir ta’ żewġi jiskot f’salt!
Maż-żaqżiqa rqiqa tal-bieba tal-arloġġ tinfetaħ waħedha, inross
il-kpiepel t’għajnejja iżjed ma’ xulxin … jien u nisma’ l-passi tqal resqin lejn soddti. U nkompli nibbies u nitkebbeb fija nnifsi għax naf li reġa’ ġie. Reġa’ wasal. Reġa’ ġej hu.
Reġa’ ġie għalija … l-ispirtu misterjuż.
Ir-ruħ li għadha ma straħitx.
Il-ħares li akkost ta’ kollox … iridni bilfors għalih.
Anzi, għalih biss!

Additional information

Weight 320 g
Dimensions 20 × 12.9 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 264
ISBN 9789918202478

Product categories and tags

SKU: 9789918202478 Categories:

You may also like…