Jiena (h)u ħaġa

Joseph Henry Abela, Qassis
altPatri Malti li kien jaħdem Toronto, il-Kanada bejn l-1987 u l-1997 kellu qalbu tajba u jgħin b’ferħ liema bħalu. Darba, hu u jitkellem ma’ ommu qalilha, “Ma, in-nies tgħidx kemm iħobbuni,” u hi, bi ħlewwa ta’ omm u dehen li kiber biż-żmien, wieġbet, “Mhux lilek iħobbu ibni imma x-xogħol li tagħtihom.”
 
Fil-ħajja hemm min iħobb u hemm min iħobb iżjed. Xi drabi tant tkun imxennaq għall-imħabba u għożża, li kull ċaqliqa ta’ għarfien u għemil ta’ gost taħsbu li għandek xi niċċa speċjali fil-qalb ta’ xi ħadd.
 
Mal-mogħdija taż-żmien tintebaħ li dan ma kien minnu xejn u jew taqtagħha li taqta’ jew tissokta t-taparsi: skont kif qalbek tkun weġġgħet.
 
altMin huma dawk li jħobbuk tassew? Dawk li jibqgħu jfittxuk meta m’għandekx x’toffri u dawk li jgħożżuk għax int!
 
Għalhekk bosta fil-għabex ta’ ħajjithom isibu ruħhom weħidhom għax dejjem iqisuhom ħaġa u mhux ħolqien ħaj. 
 
Min għandna fil-ħajja tagħna li jimlielna qalbna mhux għax jaqdina imma għax aħna għeżież għalih bħala bnedmin ħajjin li nħossu u nifirħu?
 
Xemx li ma ssaħħanx aħjar il-bard minnha. U min ma jħobbnix għax jien, aħjar idabbar rasu.
 
GRAZZI