Bdiet

Joseph Henry Abela, Qassis
altIl-ĦIN itektek u l-qamar jinbidel u b’hekk nagħrfu l-mixja sħiħa, bla waqfien tal-ħin. Bdiet ir-Rebbiegħa fil-jum 21 ta’ Marżu u kellna sħana u ħajja.
 
Neqsin mill-ilma għalkemm taf tagħmel f’daqqa. Nervi: Ikollok minnhom ħdejn is-siġra, qrib l-ilma, tħares lejn il-ħaxix, jew il-weraq tax-xtieli ?
 
Taf tħobb in-natura taf le: minnha trid u taf tieħu ħsiebha u taf le. Nibdew: kemm hemm ġonna fir-raħal tiegħek, fil-belt tiegħek, fl-irħajjel tiegħek ? Ma tafx ! Saqsi. Taf kemm-il darba mort u żort u qgħadt bilqiegħda? Aktarx mitluq ! Mur iżjed u ara u tkellem u ħaqqaqha. Dak il-ġnien, siġar, ilma, nixxiegħa hu l-għajn tas-saħħa, l-għarbiel tat-tinġis.
 
Idħol fin-natura; dak rigal għalik mingħand Alla u tistagħġeb kemm jibdillek il-burdata ! Jekk tkun taf kemm il-ġnien hemm u f’liema qagħda qiegħed u ssebbħu, tagħmel ġid lilek, u lil ta’ madwarek u lil ulied ħaddieħor. Bosta mard jonqos jekk nersqu lejn in-natura. 
 
Ir-Rebbiegħa ġiet biex nifirħu, biex nixxaħxħu, biex il-ħajja nsoffuha bil-kbir. Tgħidlix li ma jinteressakx ?