Mill-film li werwer lil bosta “Exorcist”

Charles B. Spiteri

altMeta l-istorja tat-tifla ta’ 12-il sena, possessata mid-demonju ntweriet fil-film tal-biża’ The Exorcist, werwer lill-maġġoranza tal-udjenza li ratu fl-1973. Madankollu ftit huma dawk li rrealizzaw li kemm il-film, kif ukoll ir-rumanz ta’ Peter Blatty, bl-istess isem – kienu ispirati mill-istorja li seħħet tabilħaqq fuq tifel ta’ 14-il sena, li l-eżorċiżmu fuqu dam sejjer xhur sħaħ.

Dan l-eżorċiżmu twettaq minnpatrijiet Ġiżwieti f’ Missouri, fl-1949.

It-tifel, li  ngħata l-psewdonomu ta’ Roland Doe biex tkun protetta l-identità tiegħu, twieled f’familja Ġermaniża, li kienet Kristjana Luterana, u għall-bidu għex mal-ġenituri tiegħu fi Prince George’s County, Maryland.

altBħala tifel uniku, Roland kien dipendenti fuq l-adulti għall-kumpanija, b’mod partikulari zitu Harriet, li kienet spiritwalista u introduċietu għall-Ouija board.

Il-ġenituri tiegħu bdew jixhdu ġrajjiet strambi, bħaċ-ċaqliq tas-sodda tiegħu; għamara tiġri min-naħa għall-oħra tal-kamra u ħsejjes ta’ ġrif minnġol-ħitan. Metat-tifel għalaq 13-il sena, zitu mietet.

Inċidentalment, il-ġenituri kellhom jieħdu lil Roland għal diversi jiem f’Georgetown UniversityHospital, fejn it-tobba iċċertifikawh bħala bniedem b’saħħtu u ma kellu xejn.

Imbagħad iltaqgħu ma’ Fr. Albert Hughes, saċerdot Kattoliku mill-Parroċċa San Ġakmu, qrib id-dar tagħhom f’Maryland. Kien hu li nduna li t-tifel kien possessat u kiseb il-permess mill-Arċisqof ta’ Washingtonbiex iwettaq ir-rit tal-eżorċiżmu.

Għalhekk, missieru u ommu ħaduh f’dar ta’ xi qraba f’Saint Louis Missouri u hemmhekk, madwar disa’ patrijiet Ġiżwiti, fosthom Fr Bowdern ipparteċipaw fl-eżorċiżmu fuq it-tifel. Patri ieħor, Fr Raymond Bishop, żamm djarju ta’ kulma seħħ, kif ukoll l-informazzjoni kollha dwar kif Roland spiċċa possessat.

Illum il-ġurnata Roland Doe għandu 78 sena u wara li ġie eżorċitat qed jgħix bħala bniedem normali.