Poem anthology and idiom and proverb collections republished

altBDL Publishers has published the second editions of three of Charles Daniel Saliba’s Maltese language books that are used in Maltese secondary schools. The books Idjomi Maltin għal studenti għaqlin and Qwiel Maltin għal studenti ħabrikin contain idioms and proverbs collected under different themes with a definition for each proverb or idiom, the use of each proverb or idiom in a sentence and various exercises appropriate for all learning levels. BDL Publishers has also published the second edition of the poetry anthology 75 Lehma 75 Fehma. In addition to poems, this anthology includes a short biographical note for every poet, a selection of poems from these poets, explanatory notes and exercises for various learning levels for each poem. It also contains a detailed list of literary discourse figures accompanied by exercises, information on proper study skills and two cultural activities for Maltese and Gozitan students. These books are now available in bookshops or from the website www.bdlbooks.com

Antoloġija tal-poeżija u kotba tal-idjomi u l-qwiel ippubblikati mill-ġdid

Il-kumpanija BDL Publishers għadha kemm ippubblikat it-tieni edizzjoni ta’ tliet kotba, tal-awtur Charles Daniel Saliba, li jintużaw fi skejjel sekondarji. Il-kotba Idjomi Maltin għal studenti għaqlin u Qwiel Maltin għal studenti ħabrikin fihom ġabra ta’ idjomi u qwiel miġbura taħt temi differenti, b’definizzjoni ta’ kull qawl u idjoma, l-użu ta’ kull qawl u idjoma f’sentenza u eżerċizzji varji addattati għal-livelli differenti. BDL Publishers ippubblikaw ukoll it-tieni edizzjoni tal-antoloġija tal-poeżija 75 Lehma 75 Fehma. Barra il-poeżiji, din l-antoloġija fiha nota bijografika fuq kull poeta, għażla ta’ poeżiji ta’ dawn il-poeti, noti fuq il-poeżiji u eżerċizzji varji għal-livelli differenti għal kull poeżija. Fih ukoll sezzjoni bit-termini letterarji akkumpanjati b’eżerċizzji varji, punti kif tistudja aħjar, u żewġ attivitajiet kulturali għall-istudenti Maltin u Għawdxin. Dawn il-kotba jinsabu fil-ħwienet ewlenin jew mill-websajt www.bdlbooks.com