Meqjus bl-iktar ħalliel stupidu fl-Ingilterra

Charles B. Spiteri
altĦalliel xurban li ħataf stazzjon tal-petrol, liebes borża tal-plastik f’rasu, intbagħat sentejn ħabs.
 
F’umiljazzjoni akbar, il-kompliċi tiegħu ipprova jbellagħha lill-ħaddiema mara tal-pompa, li ċ-ċellulari tiegħu kien pistola – iżda nqabad meta nxtegħlitlu l-keypad. Allura għafset l-allarm. Namie Neil, ta’ 41 sena kien arrestat wara li Lauren Holley pulizija mara, li rat il-filmat tas-CCTV għarfitu jumejn wara s-serqa, meta kienet qed issuq biex twassal lil ommha d-dar. Hi ma kinitx b’xogħol, iżda ċemplet l-għassa għall-għajnuna.
 
Il-Qorti semgħet kif Neil u Gareth Tilley, ta’ 20 sena kienu d-dar meta qatgħuha li jisirqu l-garaxx. Huma qabdu l-aktar oġġett qrib tagħhom biex ma jingħarfux. Tilley dawwar xalpa ma’ rasu iżda Neil libes borża tal-plastik trasparenti u għalhekk, wiċċu ġie jidher sew fuq is-CCTV. Xi jiem wara, uffiċjal li ma kienx fuq xogħol għaraf lil Neil fit-triq.
 
Waqt is-seduta tal-Qorti, id-Ditektiv Steve White qal li l-mod li bih Neil ipprova jqarraq fid-dehra tiegħu kien l-aktar mod ridikolu li qatt iltaqa’ miegħu. Il-qorti semgħet ukoll li ż-żewġt irġiel kienu f’sakra ma jarawx art meta ħatfu l-istazzjon tal-petrol.