L-imqarbezza fit-tfal żgħar

Charles B. Spiteri

Charles B. Spiteri

alt

Stħarriġ li għadu kif sar, juri li t-tfal li jqattgħu ġranet sħaħ f’ċentri tal-kura ma’ nies li jieħdu ħsiebhom, aktar ibatu minn problemi ta’ mġiba, fosthom imqarbezza żejda (iperattività).

Esperti mill-Università ta’ Oxford bdew jistudjaw it-tipi differenti ta’ influwenza fil-kura tat-tfal, fid-dawl taż-żieda drammatika fin-numru ta’ ommijiet li qed joħorġu jaħdmu, fl-aħħar snin.

Huma sabu li l-aħjar u l-aktar influwenzi b’saħħithom u konsistenti fuq l-imġiba tat-tfal ġew mill-ambjent tad-dar u mill-kura mogħtija mill-ommijiet.

altIżda huma sabu xejriet differenti għat-tfal mogħtija kura min-nies oħra barra mid-dar. Irrappurtaw li meta t-tfal iqattgħu perijodi twal fiċ-ċentri għalihom ta’ matul il-jum, jibda jkollhom numru ta’ problemi. L-istudju jġib il-firma tal-Professur Alan Stein, mid-Dipartiment tal-Psikjatrija tat-Tfal u Adolexxenti.

L-istudju, li kien pubblikat fil-magazin Child:  Care, Health and Development, stħarreġ 991 familja li bagħtu lit-tfal tagħhom f’kura barranija sa minn meta kellhom tliet xhur. L-ommijiet kienu lkoll fuq is-16-il sena meta welldu, bl-età medja tkun ta’ 30 sena.

Tfal oħra bi problemi fl-imġiba tagħhom kienu dawk li jinsabu f’familji fi stat soċjo demografiku baxx; kura nieqsa min-naħa tal-omm u għejja mill-ġenituri.