Jien u Ommi

Ommi Doris. Fl-età ftit iżgħar mill-papà iżda kwieta ħafna. Tħobbna wisq. Lili xi ħaġa aktar. Xħin tarani nasal għandha maz-zija Connie titlaq kollox u tiġi tilqagħni għal bewsa. Nagħtihielha bil-qalb. Tlaqt mid-dar tagħha meta kelli ħdax-il xahar.

Meta nlestu l-iskola tas-sorijiet insibha tistenna lili u lil ħija Paul barra.Xemx u xita. Meta tkun ix-xita u naslu d-dar wara l-4.00 p.m., tqabbad il-kuċiniera, tagħmlilna t-tè u l-ħobż mixwi fuqha u sakemm isiru, tbiddlilna l-bwiez. Dawn tqegħidhom bit-tromba ’l isfel maġenb il-kuċiniera biex jinxfu mill-ilma.

It-terran ma tantx għandha fejn iddur. Kamra tas-salott, kamra tas-sodda, kċina, kamra tad-WC u biċċa bitħa. Id-dar tan-nanna Nes, maġenbha hi ferm aktar kbira. Forsi għalhekk Paul aktar iħobb imur hemm. Ikollu fejn jiġri.

Bħalissa hawn għall-bejgħ gallettini żgħar ħafna tad-ditta Colussi. Kollha forom ta’ annimali. Jinxtraw f’pakketti kwadri bħal tax-Sugar Puffs. Jien u ħuti nħobbuhom ħafna. Il-mamà taħbihom għax nikluhomlha. Lili dejjem tippreferini u mhux darba u tnejn li tagħtini xi erbgħa iżjed minnhom.

Xi minndaqqiet, il-mamà, il-papà u ħuti jinżlu bil-mixi għand in-nanna Alice. Jien inkun nistenniehom fil-gallarija. Xħin jiġu nagħmlu ors. Noħorġu lkoll fit-terrazzin kbir, u waqt li joqogħdu jitkellmu, ninżel inqatta’ l-ħobż maz-zija Connie u nagħmlu speċi ta’ party. Lill-mamà naraha tieħu gost, għalkemm tkun ftit beżgħana minħabba l-ħamiem u t-tiġieġ taz-ziju Dward.

Għax il-mamà tibża’ mir-rix. Meta kienet żgħira, biex ma tibqax tieħu l-gażaża kienu għamluhielha fir-rix u ġegħluha tiġborha. Dakinhar beżgħet ubaqgħet tibża’ ħajjitha kollha. Għalhekk inħobb noqgħod ħdejha u kif naraxi ħamiema riesqa, ngerrixha. Lit-tiġieġinkun diġà qfilthom fil-gallinar.

Metal-mamà tkun se twelled xi tarbija, il-papà jinżel javża lin-nanna. Manafx biex jasal, fid-dlam, hux b’xi karozzin. In-nanna tmur għand il-mamà Jien inkun irrid immur magħha iżda hemm ma hemmx fejn, u dawn mhumiex affarijiet tat-tfal. Wara xi ġimgħa tagħmel festin ċkejken. Hi toqgħod fil-kċina u jien u Paul, għalkemm żgħar inqassmu l-kejk u xi pastini li tagħmel hi. Fit-terran ma jkollniex fejn induru. Nies kullimkien. Iżda sal-għada l-mamà tkun qaxxret kullimkien.

Ix-xiri tal-mamà jagħmlu Paul, iżda meta nkun għandha ġieli nagħmlujien. Il-lum bagħtitni għand tal-grocer. Fil-kantuniera. Nixtri u nnewwel note bookflok inħallas. Tal-ħanut tatni sitt affarijiet u niżżlet ta’ tmienja. Indunat il-mamà xħin wasalt id-dar. Mort niġri ngħidilha, iżda ma emmnitnix. Bilkemm ma ħadithiex kontra tiegħi u ta’ ommi. Iżda l-mamà

mara kwieta u ma riditx inkwiet. Allura titqanna tħallas għal affarijiet li mangħatatx. Mhux sew, iżda x’tista’ tagħmel?

Biex naraha aktar ferħana, u peress li naf li ma tantx għandha flus, nieħugost nitla’ bil-mixi, intellgħalha l-ħobża u l-bajd li kuljum tixtrilha n-nanna. Magħhom intella’ xi lapsijiet u pitazzi għal ħuti biex ikollhom huma wkoll.

Xi minndaqqiet biex ma jkollhiex storbju s-Sibt, in-nanna Alicetgħidilhabiex tibgħat lil xi ħadd minnħuti d-dar jilgħab miegħi. Drabi oħra nitla’ mal-mamà fil-clinicta’ Kana f’Santa Venera, biex tiżen xi tarbija ġdida millijkollna. Il-babiesdejjem inqegħduhom fi pramm sewda magħrufa bħala ‘tal-banju’. Fuqha għandha isem tal-fidda Pedigree.

Metajkun imissha tqqu mill-pramm u mmur jien l-Għassa tal-Pulizija tal-Ħamrun, inġibilha d-dqiqieħu l-affarijiet tal-CARE, inneħħi s-sa, żejt,butir u ġobon. Dan hu l-aqwa ġobon li qatt doqt f’ħajti. U l-mamà tifraħ bihom għax tiffranka!

It-terran m’għandhiex makna tal-ħjata. Naħseb li ma tantx taf tħit. Iżda taftinnittja u dejjem tagħmlilna l-flokkijiet tas-suf. Fix-xitwa nsibuhom tajbin ħafna, għax isaħħnu.

Awtur: Charles B. Spiteri