Frans Sammut

Joseph Henry Abela, Qassis
altKulħadd jaħseb li x-xemx telgħet miegħu ukoll jekk ma jgħidhiex. Wara li jiltaqa’ ġo moħħu ma’ ħsibijiet friski jsib li kien hemm qablu li ħasbuhom u kitbuhom.
 
Għalhekk jaqbel li tiftaħ il-maħżen tal-letteratura Maltija biex ikollok quddiemek u ħdejk u miegħek, ħsieb maħdum lest li jixprunak għal ċaqliq fuq ruħu li bih moħħok jitpaxxa u jogħxa.
 
Frans Sammut wild Malti, nisel Żebbuġi, kittieb, ħassieb, fittiexi, li sebaq fi żmienu u wkoll wara żmienu l-qafas tal-ħsieb Malti. Wera b’rieda sħiħa u ħabrieka li l-ilsien Malti u l-karattru Malti jaqdef fuq quddiem ma’ letteraturi barranin.
 
Il-kitba tiegħu tifrex minn twemmin: Da Vinċi Code – bilingual (2006), Dun Ġorġ il-bniedem tal-poplu (2001); sa moħħ Il-Gaġġa (1971), Samuraj (1974); u għożża lejn art twelidu L-Ħolma Maltija (1994). Kiteb oħrajn li jiena nafhom u qrajthom. Il-ħsieb tiegħi hu: mafkar mhux f’postu? Xi opra xierqa għal min ħadem u għereq bix-xogħol biex jifrex tapit ta’ għerf , dehen u tgħarbil tal-moħħ?
 
Min jaf; ġnien għall ittri ta’ l-alfabett Malti u mafkar wieħed wara l-ieħor għal-kittieba Maltin u Għawdxin.
 
Siġar, xtieli, bankijiet, dell u monument għoli ta’ bniedem b’tagħrif siewi fuq il-kittieb: b’hekk min iżur jitgħallem u jifraħ.
 
Tajjeb li xogħol bħal dan jinbeda u jitlesta maż-żmien.  Nittamaw u naraw !