L-Oħra

Joseph Henry Abela, Qassis
altIl-Ħolqien ifittex bla heda l-imkien li jġibu f’sikktu u aktarx jieqaf meta jsibu.
 
Il-ġrajja donnha turi li l-mara: it-tarbija, it-tfajla, iż-żagħżugħa, ix-xiħa, l-armla tqieset żejda jew għodda wkoll bla leħen u bla ruħ.
 
Maż-żmien l-għarfien tal-mara beda ħiereġ u jingħaraf u bit-tbatija għallinqas fil-liġi. Il-LIĠI tajba u tgħin imma s-sħiħ jinsab fil-qalb.
 
Int, bħala mara kif tħossok? Int li tista’ ġġib ruħek u b’li tagħmel u tgħid u tiskot, twassal il-ħsieb tiegħek u tressaq il-bidla qrib il-likk.
 
Kemm nisa kitbu u ssemmew; kemm nisa ħarġu għall-politika u rnexxew u oħrajn fil-ħajja tas-saħħa. Nista’ insemmi l-ismijiet imma ma rridx, għax int li qed taqra, daqshom u iżjed; aqra, tħallat, isma’, qabbel u ssogra meta tħares lura tara li ftaħt triq ġdida għal ta’ warajk. Ibda.
 
Insellem il-Mara matul iż-żminijiet!