Il-Kaxxa ta’ fuq il-Bejt

Charmaine Tanti M.A.

Charmaine Tanti M.A.

Id-dar tan-nanna Marija u n-nannu Ġużi kienet sempliċi għal kollox. Elise u Luca kien l-għasel tagħhom iduru mal-kmamar kollha u jilagħbu bil-ballun fil-bitħa. Kemm-il darba kienu jitilgħu fuq il-bejt man-nanna meta jkollha xi ħasla ħwejjeġ. Fir-rokna maġenb il-magna tal-ħasil kien hemm kaxxa mdaqqsa tal-injam li qatt ma rawha miftuħa.

Darba waħda, it-tfal fettlilhom jitilgħu sal-kamra tal-bejt sakemm in-nanna marret tixtri. Resqu qrib il-kaxxa tal-injam, iżda ma setgħux isibu l-muftieħ. Elise poġġiet subgħaha fuq is-serratura tal-kaxxa, li kienet kbira mhux ħażin, u sarilha kannella minħabba li kienet kollha sadid. Luca dlonk ftakar li l-muftieħ kien qiegħed fl-istudju tan-nannu għax kien lemħu fuq l-iskrivanija.

Elise u Luca marru b’ġirja s’isfel biex iġibu l-muftieħ. Qalbhom bdiet tħabbat sitta sitta bl-eċċitament. Elise, li kellha jdejha akbar minn ta’ ħuha, qabdet il-muftieħ, daħħlitu fis-serratura u bdiet iddawru ħalli tiftaħ il-kaxxa tal-injam. Il-muftieħ beda jeħel, u wara ftit, it-tifla bdiet taqta’ qalbha. Iżda f’daqqa waħda l-muftieħ dar u l-kaxxa nfetħet. Luca u Elise fetħu għajnejhom beraħ huma u jneħħulha l-għatu. Fil-wiċċ tal-kaxxa kien hemm bosta karti miġburin f’pakkett mimlijin bit-tbajja` sofor skuri. Fuqhom kien hemm bosta sinjali u kliem miktub bil-linka ħamra. It-tfal intebħu li dawn kienu karti tal-eżamijiet antiki, li kien ikkoreġa n-nannu meta kien għadu jgħallem. Huma qallbu aktar fil-fond tal-kaxxa u sabu għadd ta’ kotba ħoxnin, li kienu tqal wisq għalihom biex joħorġuhom mill-kaxxa. Luca u Elise baqgħu miblugħin għax qatt ma basru li din il-kaxxa tal-injam ma kienet xejn ħlief il-post fejn in-nannu kien jerfa’ l-affarijiet tiegħu.

Is-skiet, li kien hemm taqtgħu b’sikkina malajr inkiser hekk kif in-nanna Marija bdiet tgħajtilhom biex jgħinuha ddaħħal ix-xirja fil-kċina. It-tfal għalqu l-kaxxa tal-injam minnufih, poġġew il-muftieħ f’postu u niżlu bil-ħeffa fejn in-nanna. Meta staqsiethom fejn kienu, huma weġbuha b’leħen wieħed, li kienu ħarġu għal ftit arja fuq il-bejt. Ma ridux jgħidulha l-verita` ma jmurx tagħmlilhom xi waħda tinkiteb.