Stola u Salib

Martin Morana

STOLA U SALIB   Espressjoni li tfisser li bniedem li wieħed ikun qiegħed jirreferi għalih hu bla sold fil-but. Ara Joseph Aquilina.

Ħajr lil Dun Ġwann Galea.