Il-Ħadd – Jum il-Mistrieħ

Charmaine Tanti M.A.
Il-Ħadd hu jum il-mistrieħ,
Lill-Mulej dejjem offrih!
Għall-quddies tajjeb li tmur
Ħalli lill-Ħallieq iżżur.
Dakinhar tivvintax xogħol!
Tajjeb li nistrieħu lkoll
Mir-rutina ta’ kuljum,
Mistenni wisq hu dal-jum.
Xħin idoqqu nofsinhar
U kulħadd ikun id-dar
Nieklu dejjem ikel bnin
Aħna f’ġurnata bħal din.
Wara nistrieħu xi ftit
Għax il-Ħadd hekk biss tkun trid.
Jew xi dawra fejn ix-xatt,
Hemm, għall-kwiet, imur kulħadd.
Jeħtieġ illi l-Ħadd ngħożżuh
U li ma xejn ma nbiddluh.
Mill-għada, imbagħad, nikkargaw
U għax-xogħol nirritornaw.
Viva viva l-mistrieħ
Jgħid iż-żgħir u jgħid ix-xiħ.
Il-Ħadd hu jum il-Mulej,
Qatt m’għandna nbiddluh ma’ xej’!