Nistrieħ fuq ħaddieħor

Joseph Henry Abela, Qassis

altWeħidna l-ħajja bla ħajra! Flimkien inħossuna aħjar u niksbu iżjed saħħa u qawwa. Jiġri minħabba f’hekk li nieħdu s-saħħa u nitħabbtu jekk insibu rifda, għajnuna u sehem min ħaddieħor. Għalkemm dan ta’ minn ifaħħru jista’ jtaqqalna u jbikkimna.

Il-ħajja dderrina nqumu fuq saqajna u nibqgħu għaddejjin meta sħabna jħalluna: mewt, mard, jew jaqilbuhielna jew jgħiru għalina. Wisq nintelqu għax inħossu l-weġgħa u nintebħu li għamlulna l-ħsara u daħku bina. Din ma tiswa ta’ ebda ġid. Iżda nibqgħu għaddejjin! Din mhux ta kemm tgħidha għax iebsa bil-bosta.

Imma jekk naħsbu għaliha u jekk nsaqsu fuqha nkunu nistgħu nidħlula. Se tiġi żgur għax l-istorja tad-dinja turina dan minn żmien għal żmien. Tkunx dawl mitfi, tknunx għadira la ilma , imma fawwara li tarmi l-ħsibijiet: għalik !