Filjali

Martin Morana

FILJALI   Parroċċa filjali hi dik il-parroċċa li tibqa’ tagħraf lill-parroċċa l-oħra minn fejn tkun ħarġet bħala l-matriċi tagħha. Pereżempju fir-Rabat, Għawdex, kien hemm tliet parroċċi filjali: Savina, San Ġakbu u San Ġorġ. Fihom kienu jsiru s-sagramenti kollha ħlief il-magħmudija, li kienet prerogattiva tal-matriċi. Il-filjali huma wkoll dawk il-knejjes żgħar li jinsabu fil-qrib tal-parroċċa. Dawn jissejħu wkoll ‘sukkursali’ – jiġifieri fergħat tal-parroċċa. Biex nagħtu eżempju ieħor, Ħaż-Żabbar ħareġ bħala parroċċa filjali mill-parroċċa taż-Żejtun fl-1616. Għaldaqstant, mela, il-parroċċa taż-Żejtun baqgħet il-parroċċa matriċi (jiġifieri bħala omm) għal dik ta’ Ħaż-Żabbar. Ħajr: Anton F. Attard.