Ilbieraħt lura

Joseph Henry Abela, Qassis

alt

Dejjem nimxu ’l quddiem, inkunu f’pajjiżi differenti u ’l bogħod minn xulxin u nitkellmu u naraw lil xulxin bla tbatija; ġenn tat-teknoloġija. Illum qisu naħtfu kollox taħt idejna u qrib. Ta’ qabilna ma kellhomx dal-ġenn tal-moħħ u ħwejjeġ kbar.

Fi żmien Neruni Imperatur kienu joħolqu taqtiegħat kbar bl-iġfna u dan f’imkien li ma jkunx hemm ilma. Kienu jġibu l-ilma minn kanali apposta u jimlew u jinqdew sewwa.

Inbnew djar bis-sengħa li jaħsbu għas-sħana u għal-kesħa u tgħidx x’moħħ kellhom. Il-piramidi, l-kejl tas-smewwiet, l-għarfien ta’ l-arloġġ ukoll bl-injam.

Tal-bieraħt lura mhux bilfors kienu lura aktarx kienu ’l quddiem u aħna ngħożżu s-sejbiet u s-seħer ta’ ħajjithom.

Kemm hu sew inħarsu madwarna u qabel nordmu u neqirdu, nsaqsu u ngħożżu biex ta’ warajna jgħidu grazzi li ħallejnilhom bla mittiefes, dak li kien fil-bidu ħaj u frisk.