Lil Frenċ tal-Għarb

Charmaine Tanti M.A.
Fi żmien il-ħakma Ingliża,
Fl-Għarb għand familja bidwija
Twieled Frenċ fost tnax-il aħwa
Minn missier u omm Għawdxija.
Dejjem kien jaħdem fir-raba’,
Beda tard l-edukazzjoni.
Kien jixbah ħafna lil ommu,
Rawmitu fid-devozzjoni.
Baqa’ għażeb meta kiber,
Kien devot wisq lejn Ta’ Pinu.
L-għalqa, l-Azzjoni Kattolka
Kien jgħaddi ħafna minn ħinu.
Kuljum hekk kif mix-xogħol jerfa’,
Kien isib lin-nies tistenna
Quddiem il-bieb tad-dar tiegħu,
Xħin tarah kienet tithenna.
In-nies kienet tfittxu ħafna
Għal kull bżonn li kien ikollha
Min għat-talb, min għall-pariri,
Kbira kienet tkun il-folla.
Kulma kellu l-għerf ta’ bidwi,
Uża l-ħxejjex naturali
Kif ukoll it-talb u l-fidi,
Fejjaq nies bħalek u bħali.
Frenċ ma damx wisq ma ħa l-fama
Mal-Maltin u l-Għawdxin ħutna.
F’qasir żmien il-fama xterdet,
Sar magħruf barra minn xtutna.
Kull donazzjoni li qala’
Qatt huwa għalih ma żammha.
Kien jerfagħha għas-Santwarju,
Għal hemm biss hu kien iġamma’.
Malta, Frenċ, qajla kien jiġi,
Imma meta għamel dana
Kien imur ma’ San Ġorġ Preca
Biex iżur lill-morda tagħna.
Huwa miet fix-xahar ta’ Mejju,
Ilu ’l fuq minn erbgħin sena.
Żgur qiegħed igawdi l-ġenna,
U hemmhekk jinsab fil-hena.
In-nies baqgħet tmur ġo daru,
Il-qima lejh għadha turi.
Għax, issa, f’mużew inbidlet
U kull Għawdxi bih hu kburi.