Anne Frank (1929–1945)

Charles B. Spiteri
altAnne Frank mietet meta kienet għadha teenager u saret magħrufa sew għad-djarji affaxxinanti li kitbet u li ssuperaw lil ħajjitha.
Anne kienet Lhudija mwielda fil-Ġermanja. In-Nazisti kienu jobogħdu lil-Lhud għall-mewt. Kienu jsawtuhom kull darba li jiltaqgħu magħhom fit-toroq u ħatfulhom għalihom infushom kull negozju li kellhom.
Il-ġenituri ta’ Anne Frank ħarbu b’Anne u b’oħtha lejn l-Olanda. Iżda fl-1940 in-Nazisti nvadew lill-Olanda wkoll. B’hekk, il-Franks kienu jinsabu f’għawġ liema bħalu.
Setgħu jintbagħtu jaħdmu xogħol iebes f’kampijiet tax-xogħol jew f’kampijiet ta’ konċentrament. Issa kien tard biex jerġgħu jaħarbu. Għalhekk qatgħuha li jistaħbew. Ħeġġew passaġġ sigriet fil-parti ta’ fuq nett tal-maħżen qadim ta’ missierha u bdew jgħixu fih flimkien ma’ erba’ Lhud oħra ħbieb tagħhom.
Għal sentejn sħaħ qatt ma ħarġu barra fit-triq. Kienu ħbieb tagħhom Olandiżi li kienu jwasslulhom l-ikel, iżda l-ħajja saritilhom ta’ dwejjaq. F’Marzu tal-1944, Anne bdiet tikteb djarju. Xtaqet li meta tikber tkun kittieba, iżda f’Ottubru ta’l-istess sena, xi ħadd irrapporta l-moħba tagħhom lill-Pulizija.
Il-Franks kienu arrestati u mibgħuta f’kampijiet ta’ konċentrament fil-Ġermanja. Wara l-gwerra, missier Anne biss kien baqa’ ħaj. Ħabib tiegħu Olandiż kien sab id-djarji ta’ Anne u refagħhom f’post żgur.
Il-Franks u ħbiebhom kellhom joqogħdu kwieti mmens fil-moħba tagħhom. Qatt ma libsu żraben u l-ħmieġ li kien ikollhom kienu jaħarquh. Ġieli kien jitlgħalhom u jirrabjaw għal xulxin u ġieli kienu joħolmu għal ħajja fin-normalità.