Taqbiliet Oħra

Charmaine Tanti M.A.
Tumas l-iskola mar,
Lela baqgħet id-dar.
Meta għamel il-ħin 
Marru xtraw maqrut bnin.
 
Wenzu mar il-bandli
U nesa jilbes is-sandli
Għax ħallieh fil-kamra
Ta’ kuġintu s-samra.
 
Niggustah il-ġelat
Wisq iżjed mill-awrat.
Inħobb ukoll l-għaġin,
Anki xi biskuttin.
 
Il-ħanut tal-pjazza
Jbigħ il-karamelli,
Il-ġuġu` u t-tofi
U ftit ġugarelli.