37×11

Joseph Henry Abela, Qassis
altInħobb nitkellem magħkom u jista’ jkun ngħid, “Min jaf x’jogħġobhom? Min jaf x’idejjaqhom?”
 
Il-MEWT taħsad lil kulħadd, min kmieni, min wara żmien, min f’daqqa, min bil-mod. Il-bniedem jifraħ bil-ħajja, u dan sewwa u ta’ min ifaħħru. Ġieli jgħaddilhom minn moħħhom, “Min hu l-awtur?”
 
Il-kittieb, qassis, se jsemmi lil sħabu:
 
JOSEPH HENRY ABELA minn Bormla
PAUL BUTTIGIEG mill-Marsa
RENÈ CAMILLERI minn Ħal Luqa
SAVIOUR CHIRCOP minn Ħaż-Żebbuġ
GEORGE DALLI minn Ħal Qormi
PAUL GALEA minn Raħal Ġdid
ANTHONY MERCIECA mill-Birgu
PAUL MERCIECA minn Ħal Qormi
MARIO SAMMUT minn Ħaż-Żebbuġ
DENIS SCHEMBRI minn San Ġwann
LAWRENCE ZAMMIT minn Ħal Qormi
 
Dawn saru qassisin fil-21 ta’ April 1979. Għalqu 37 sena qassisin. Hemm minnhom il-Gwatemala, il-Brażil u Kuba u l-oħrajn Malta.
 
Bdew flimkien u għadhom flimkien fis-saċerdozju. Kelma ta’ ħajr tmur għal ARTHUR VELLA S.J. li ħa interess u ħa ħsiebhom.
 
Insomma ħaqqhom talba; għal min jemmen.
 
Grazzi Mulej ta’ dawn ir-rigali!