37×11

Joseph Henry Abela, Qassis

Inħobb nitkellem magħkom u jista’ jkun ngħid, “Min jaf x’jogħġobhom? Min jaf x’idejjaqhom?”

Il-MEWT taħsad lil kulħadd, min kmieni, min wara żmien, min f’daqqa, min bil-mod. Il-bniedem jifraħ bil-ħajja, u dan sewwa u ta’ min ifaħħru. Ġieli jgħaddilhom minn moħħhom, “Min hu l-awtur?”

Il-kittieb, qassis, se jsemmi lil sħabu:

JOSEPH HENRY ABELA minn Bormla

PAUL BUTTIGIEG mill-Marsa

RENÈ CAMILLERI minn Ħal Luqa

SAVIOUR CHIRCOP minn Ħaż-Żebbuġ

GEORGE DALLI minn Ħal Qormi

PAUL GALEA minn Raħal Ġdid

ANTHONY MERCIECA mill-Birgu

PAUL MERCIECA minn Ħal Qormi

MARIO SAMMUT minn Ħaż-Żebbuġ

DENIS SCHEMBRI minn San Ġwann

LAWRENCE ZAMMIT minn Ħal Qormi

Dawn saru qassisin fil-21 ta’ April 1979. Għalqu 37 sena qassisin. Hemm minnhom il-Gwatemala, il-Brażil u Kuba u l-oħrajn Malta.

Bdew flimkien u għadhom flimkien fis-saċerdozju. Kelma ta’ ħajr tmur għal ARTHUR VELLA S.J. li ħa interess u ħa ħsiebhom.

Insomma ħaqqhom talba; għal min jemmen.

Grazzi Mulej ta’ dawn ir-rigali!