Iqattar

Joseph Henry Abela, Qassis
altGħalkemm jekk tkun bħal ħaddieħor tkun tixtieq li kollox ikun sħiħ u bla mittiefes, jista’ jkun li jkollok għalfejn tħobb ħwejjeġ, jew ħidma nofs xogħol.
 
Iżda meta l-ħaġa tkun magħmula u ma jonqosha xejn, twassal iżjed mistrieħ fil-moħħ u l-ġisem. Biss issib min li x-xogħol, il-ħidma jħalliha nieqsa:  aħna ngħidulu jqattar; jiġifieri idum biex ilesti ħaġa.
 
Ħares lejn it-toroq u l-bankini, lejn djar, lejn karozzi, lejn kitba jew tiswija, ilbies, għelieqi, bandli. Donnu hawn telqa; mhux qed ngħid għal ġensna, għalkemm ukoll lanqas għall-Knisja, għalkemm ukoll imma għad-dinja: ħares lejn il-Katidral f’Barcellona, Spanja Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família, għadu mhux lest: issa xogħol, mewt, flus: iqattar. 
altF’dak li għandna x’naqsmu aħna kemm inqattru ? Nieħdu x-xogħol bil-mod il-mod, tistenna u fl-aħħar titherra.
 
F’qalbi ngħozz il-kittieba ta’ qabilna li minkejja kollox kontrihom Knisja, Gvern, flus, qraba, taparsi ħbieb, xorta ħasbu, ħadmu, kitbu, stampaw u xandru biex illum għandna l-ħsieb letterarju u min irid ipaxxi moħħu u qalbu għandu fejn jimraħ.
 
Tqattarx: aħseb mitt darba u aqta’ darba. Jekk xejn li bdejt, temmu u ma taqsam qalb ħadd ħlief li rnexxejt!