Ġurnata Speċjali għal Luca u għal Elise

Charmaine Tanti M.A.

Ix-xahar t’Awwissu kien iqanqal bosta tifkiriet lill-mamà u lill-papà. Kien proprju fil-bidu ta’ dan ix-xahar li huma kienu żżewġu, u fis-sena ta’ wara, il-Bambin bagħtilhom lil Elise, tarbija qisha anġlu tas-sema b’xagħarha qastni u bil-wardiet ta’ wiċċha ħomor peprin. F’għeluq is-sentejn mit-twelid ta’ Elise, il-ferħ tal-mamà u l-papà ssokta bit-twelid ta’ Luca, tifel fuq ruħu, b’xagħru u b’għajnejh suwed tuta donnu pupu minn dawk li jżejnu l-ħwienet tal-ġugarelli. Elise kienet wisq kuntenta b’ħuha u kien l-aqwa rigal li qatt qalgħet f’ħajjitha. Anki Luca kien iħobbha daqs id-dawl t’għajnejh.

Din is-sena, il-mamà u l-papà ħasbu li jorganizzawlhom festin bħal sħabhom tal-klassi lil Luca u lil Elise. Il-mamà talbithom biex iħejju l-lista tal-mistednin u meta tawhielha, hija marret tixtrilhom l-inviti. Xi ġranet qabel il-festin, il-mamà xtrat il-bżieżaq, il-karti tat-tiżjin, il-kpiepel tal-karti u basktijiet b’rigali ċkejknin għall-mistednin. Imbagħad marret għand id-dulċier u ordnat l-ikel u l-ħelu meħtieġ. Lejlet il-festin, il-papà qatta’ jum sħiħ jgħin lill-mamà fit-tiżjin tad-dar.

L-għada wasal il-jum tant mistenni, u Luca u Elise kienu mejtin bil-ferħ u bl-eċċitament. Il-ħin rawh għaddej bil-mod ħafna bħallikieku l-minutiera tal-arloġġ kienet għal btala dakinhar. Għall-ħabta tal-erbgħa ta’ wara nofsinhar kulħadd kien lest jistenna l-mistednin.

Madwar nofs siegħa wara, waslu n-nanna Marija u n-nannu Ġużi. Aktar ma beda għaddej il-ħin, aktar ġew nies, u fis-salott ma kienx hemm fejn toqgħod labra. Il-ħbieb ta’ Elise u Luca ntefgħu bilqiegħda fl-art f’nofs is-salott u għajnejhom kienu kollha fuq dak ir-raġel liebes qmis skura tleqq u qalziet pariġġ li kien qiegħed jagħmlilhom il-logħob bil-maġija. Il-qraba ntefgħu bilqiegħda fuq is-siġġijiet fil-ġenb tas-salott biex jgħidu kelma bejniethom. Id-diskors tal-papà u taz-ziju Bernard waqa’ fuq il-futbol. Iz-ziju Pawlu ma ndaħalx fid-diskursata u qagħad jibla’ u jiekol il-pastizzi u l-qassatati. Il-mamà, in-nanna Marija u z-zija Polly intilfu jitkellmu fuq il-faċendi tad-dar, u meta poġġew ħdejhom Miss Psaila u lil Miss Galea qalbu s-suġġett u bdew jitħaddtu fuq l-eżamijiet. Iz-zija Sunta qagħdet bilqiegħda ħdejn in-nannu Ġużi u tgħidx kemm daħket bil-praspar li rrakkontalha.

F’daqqa waħda daqqet il-qanpiena tal-bieb tad-dar. Luca u Elise ma setgħux jaqtgħu min ġie għax il-mistednin kienu kollha hemm. Iżda l-mamà u l-papà ma wrew ebda ħjiel ta’ sorpriża u bil-kalma kollha qalulhom biex jiftħu l-bieb. It-tfal għajtu għajta kbira bil-ferħ hekk kif lemħu lil Julie. Il-mamà u l-papà kienu stednuha bil-moħbi tagħhom biex jagħtuhom sorpriża għal għeluq sninhom. Din it-tifla kienet serqitilhom qalbhom meta għodwa waħda kienu ltaqgħu magħha l-baħar meta hija kienet għal btala f’Malta mal-mamà tagħha, Pamela. Qatt ma stennew li kienu se jerġgħu jarawha propju f’dak il-jum tant għażiż għalihom, u introduċewha mal-mistednin bħala l-ħabiba speċjali tagħhom. Hija u l-mamà tagħha kienu beħsiebhom iqattgħu jumejn għandhom u l-mamà u l-papà kienu diġà lestew kamra għalihom. Dakinhar Luca u Elise kienu qalgħu diversi rigali sbieħ fosthom dar tal-pupa u karozza ħamra tgħajjat bħal tal-Ferrari. Imma żgur li l-ikbar rigal kien iż-żjara bla mistennija ta’ Julie li żiditilhom bil-kbir id-doża ferriħija tal-festin tagħhom.