Rota mutur b’rota waħda

Charles B. Spiteri
altX’jibqa’ kieku kellek taqsam Segway jew scooter? Ikollok l-iscooter elettrika Ryno, li nstab li hu impossibbli li taqa’ minn fuqha. Din hi scooter b’rota waħda, li tieħu l-enerġija tagħha minn batterija u barra milli tinstaq b’ħeffa ta’ 25 mil fis-siegħa, tista’ tipparkjaha fejn trid, mingħajr ma tħallas.
 
Ir-rota kienet disinjata minn Ryno Motors, li jinsabu f’Portland u saret speċifikament għal dawk in-nies li jħossu li t-trasport pubbliku qed iwassalhom tard fejn ikunu jridu jmorru u apparti dan ma jħallsu xejn biex jipparkjawha. Hi taħdem bħas-Segway, jiġifieri s-sewwieq irid imil ’il quddiem biex jaċċellera u jintelaq ftit lura biex inaqqas il-ħeffa tas-sewqan, jew jieqaf.
Iżda kontra s-Segway, l-iscooter Ryno għandha teknoloġija li jekk is-sewwieq jiġġenneb ħafna lejn ix-xellug jew il-lemin, inkella ’l quddiem jew lura, ma jinqalibx. Ir-Ryno tiżen 57 kilogramm u titla’ għoljiet sa 30 grad. L-idea għaliha ġiet lil bint il-Kap Uffiċjal Eżekuttiv Chris Hoffmann, fl-2009. Hi kienet rat mutur b’rota waħda f’logħba li kienet qed tilgħab u talbet lil missierha jagħmlilha waħda bħala biex tmur biha lejn l-iskola.
 
altHoffman hu tal-fehma li bi prodott bħar-Ryno, sewwieq jista’ jgħaddi minn sqaqien u mill-ġonna bla ma jkun ta’ periklu għal ħadd. B’hekk jasal ferm qabel. Id-disinjaturi qed jgħidu li tista’ tittella’ wkoll fuq il-ferroviji jew tinsaq f’postijiet pedonali. Il-batterija tagħha tista’ tinqala’ biex terga’ tiġġenera l-enerġija fiha, billi jiddaħħal il-plug tagħha fid-dawl. Biex tagħmel hekk iddum madwar siegħa u nofs.
 
Hoffman jgħid ukoll, li biex persuna titgħallem issuq ir-Ryno, kulma tieħu hi nofs siegħa u n-nies li jarawk jaħsbuk artist taċ-ċirku.  Meta kienet inawgurata tliet snin ilu, ir-Ryno kienet stmata li tiġi tiswa madwar €2595.57.