Ruħ

altIt-tfal donnhom ma jgħejjew qatt:  jaqbżu, jiġġieldu, iridu u f’xi ħin jorqdu imma malli jqumu jerġgħu jibdew b’dik il-ħajja u qilla u ħerqa.
 
Hawn tertuqa li meta tara fis-swali, tnissel fik tqanqil ġewwieni, hawn kotba li kif taqrahom ituk saħħa barranija, jew poeżiji jew nies ikollhom dik id-daqqa, dak in-nar, dak ix-xrar li fik jixgħel dwal mitfija u tħossok u tibqa’ mhux l-istess.
 
Ġieli ħarist lejn pittura int li ma tifhimx u tħossha tkellmek bl-ilwien, bix-xena, bid-dawl, bid-dell:  ikollha ruħ? Ruħ tfisser ħajja ġewwiena li tħalli timbru sħun fuq kull għemil u mġiba, kliem jew skiet. Min jekk ikellmek, jisimgħek ma jibqax l-istess għax fik hemm ġenn bħal ġibda ta’ saħħa, seħer li jpaxxi.                                   
 
Fittex x’jistgħu jagħtuk ir-ruħ, ikel, xorb, qari, mixi, għawm, ħsieb, pittura, skultura, ġnien. 
 
Min ifittex isib:  bla ruħ tkun mejjet u toqtol lill-oħrajn.