Logħba tal-biċċiet

Joseph Henry Abela, Qassis
alt

Ħajjitna tiġbor ħolm, stħajjil, ħsibijiet, xewqat, kilbiet, ħlewwiet, imrar, dieqa, hena u stennija – kollha stampi żgħar li jgħaqqdu xbieha kbira.

Jista’ jkollna qrusa għax ma rnexxejniex f’li xtaqna u ninsabu ssikkati meta kieku konna ferħana.

Il-kokka ’l uliedha tara l-isbaħ, u fil-ħajja moħħok jgħinek iżżid jew ifixklek. Tħallix lil moħħok jgħasrek imma ntelaq u ħadmu moħħok. Jekk għadek ma fhimtx, fittex kemm kemm lil EPICURUS (Twieled 341 BC u miet 270 BC), filosofu li jagħtik tagħrif li jista jkun ta’ siwi.

Ħajtek tifhimha meta aktarx tħares lura. Bħalissa madwarek tara ċaflis maż-żmien joqgħod kollox, u tibda tara li rnexxejt int ukoll mhux kif ħsibt imma aħjar!