Ġibjun

Joseph Henry Abela, Qassis

altTieħu mingħajr ma trodd is-swar tħott.

F’ħajjitna nixtiequna hienja, dawk oħrajn li nirrendu, qisna flus li jaħilbu l-imgħax. Sikwiet jiġri għax nitqanżħu għal qies mistenni li nispiċċaw bla grazzja, nagħfsu u ma joħroġ xejn inpeċilqu u ma ngħarrfux: diska li marulha is-singi.

Irridu jew ma rridux, irridu nixorbu minn x’imkien, ktieb li jsaħħarna, persuna li tifhimna, namra li ġġenninna; jekk ma’ jkollniex, ninxfu u nobolqu, qisna għalqa bix-xewk, jew ġnien bl-għollieq.

Siġra tal-lumi ta’ kull qamar mhux dejjem ħadt ħsiebha imma tarmi sewwa u bil-gost; minn x’imkien qedha tiġbed għalkemm ma jidhirx. Kull min fommu għasli għandu ġibjun li qed isaħħu: taf fejn hu l-ġibjun tiegħek? Fil-każ tgħallem minn ħaddieħor.