Ir-Randan Imqaddes

Charmaine Tanti M.A.

Ir-Randan żmien ta’ penitenza

Għall-kuntrarju ta’ żmien il-Milied.

Fih nagħmlu s-sawm u l-astinenza

Meta ġo darna nkunu għall-kwiet.

Għax matulu nfakkru t-tbatija

Li għadda minna Sidna Ġesu`

Meta miet għalik u għalija

Biex isalva `l kulħadd hu min hu.

Il-mixja tar-Randan hi twila,

Dana għaliex fiha erbgħin jum.

Iżda jekk tagħmel ftit tal-ħila

Żgur tagħmlu sagrifiċċju kuljum.

Tajjeb li nidħlu fina nfusna

Matul daż-żmien solenni, qaddis

Ħalli jekk forsi kibru rjusna

Insiru umli mill-aktar fis.

F’daż-żmien tajjeb nagħmlu ħilitna

Biex nimitaw iżjed lill-Feddej.

Nagħmlu kuraġġ ħalli b’talbitna

Insiru aħjar fiż-żmien li ġej.

Jeħtieġ li llestu għalenija

Rwieħna lkoll f’daż-żmien għall-Għid il-Kbir

U nġeddu ta’ Ġesu` t-tbatija

Għaliex hekk kien hemm miktub li jsir.