Laqtiet

Charles B. Spiteri
1 2 3 15

Qalbu barra mill-qafas ta’ sidru

Filmati mhux tas-soltu juru raġel li meta twieled kellu qalbu barra mill-qafas ta’ sidru, tħabbat biss taħt saff irqiq ta’ ġilda.Qalbu barra mill-qafas ta’ sidru BDL Books

Il-vidjow hu ta’ Arpit Gohil, li lill-ġenituri tiegħu kienu qalulhom li se jmut appena jitwieled minħabba l-kundizzjoni estremament rari li kien fiha.

Issa, ta’ 18-il sena, il-ġuvni fil-vidjow qed ikun deskritt mit-tobba bħala ‘miraklu mediku’, li iżda, waqgħa għal għarrieda jew ħabta, tista’ tħallih mejjet.

Il-Pentalogy of Cantrell, hi kundizzjoni rari fejn il-fetu jiżviluppa b’mod li t-trabi milquta biha jitwieldu b’organi vitali (bħall-qalb jew l-intestini), barra minn ġisimhom.

Ħafna mit-tfal b’din il-kundizzjoni jkunu jridu jintrefgħu bl-ingwanti, imgeżwra fit-tajjar u jinżammu ’l bogħod minn kull riskju.

Iżda Aprit, li twieled bl-iktar forma serja ta’ din id-diżordni, magħrufa bħala ectopia cordis, li bħalu hawn 165 każ ieħor magħruf, mhux raġel ordinarju.

Meta beda jikber, deher bħal tfal oħra, jixxabbat mas-siġar, isuq it-tractor fl-għalqa ta’ missieru, 40 kilometru bogħod minn Ahmedabad, fl-Indja.

Lill-ġurnal Daily Bhaskar, Aprit qalilha,  “Jien m’għandi l-ebda problema, u issa drajt ngħix b’din il-kundizzjoni.”
Hekk kif qalbu kienet qed tippompja taħt il-ġilda tiegħu taħt sidru, żied jgħid, “Nista’ nagħmel kollox bħal persuna normali u m’għandi l-ebda diffikultà bix-xogħlijiet li nagħmel fir-razzett, bħal biex nagħżaq, insuq it-tractor u nirkeb ir-rota.”

Madankollu, minħabba li parti mid-dijaframma tiegħu ma taħdimx, il-kumplament tal-muskoli jkollhom jaħdmu bis-sahra.

Dan ifisser li jekk ikollu xi infezzjoni, bħall-pnewmonja, tkun ferm agħar għalih milli għal pazjent normali.

U t-tobba xorta għadhom tal-fehma li Arpit irid joqgħod ferm attent, għax kif inhu, mhux salv mija fil-mija.

Qażquż mhux tas-soltu

Qażquż żgħir b’żewġt irjus, li safa abbandunat biswit tempju Ċiniż, ġie adottat minn bniedem li nzerta għaddej mit-triq.Qazquz mhux tas-soltu BDL Books

Il-qażquż, li nstab fil-belt ta’ Xinkou, għandu tlett widnejn u hu kapaċi jiekol biż-żewġt iħluq. Madankollu, il-piż taż-żewġt irjus ma jippermettulux li jqum fuq saqajh jew jimxi.

Yang Jinliang, is-sid il-ġdid tal-qażquż jittama li jikseb l-għajnuna mill-esperti tal-annimali, biex ikun jista’ jżommu. Dan peress li fil-lokal, sar ċelebrità man-nies.

Xi xhur ilu, f’Chongqing, twieled qażquż ieħor b’żewġt irjus, iżda miet tlett ijiem wara.

L-imħabba ma tmut qatt

Jekk hawn xi ħaġa li tmut, żgur mhix l-imħabba. Fi żminijietna, din qed titlef minn qawwietha minħabba li d-drittijiet qed jisbqu d-dmirijiet u għalhekk kulħadd jippretendi li hu ugwali u li mhux bżonn wieħed tal-oħra u viċi versa.
Iżda din l-istorja tal-lum hi ferm differenti, għax George Kirby, li beħsiebu jiżżewweġ lil Doreen Luckie, ta’ 92 sena fit-13 ta’ Ġunju li ġej; dakinhar taż-żwieġ tiegħu jagħlaq 103 snin.
L-imħabba ma tmut qatt BDL BooksHekk kif jiżżewġu, ikollhom flimkien 195 sena u 281 jum. Ir-rekord ta’ qabel kien ta’ 188 sena.
Madankollu, id-deċiżjoni li jiżżewġu ma tteħditx f’ħakka t’għajn: George u Doreen ilhom speċi ta’ jinnamraw għal 27 sena.
Huma ltaqgħu fl-1988 meta t-tieni żwieġ ta’ George intemm f’divorzju u Doreen kienet romlot. George u Doreen se jiżżewġu fil-belt tagħhom ta’ Eastbourne, fix-Xlokk tal-Ingilterra.

Eku tal-Gwerra l-Kbira

Mur ara kieku dan il-mutur kellu jinstaq f’Malta minn xi sewwieq li jitlagħlu malajr fit-traffiku… xi straġi jwettaq!Kif qegħdin taraw, dan hu mutur uniku, li armat fuqu għandu machine-gun. Dan intrama kważi mitt sena ilu, għall-Ewwel Gwerra Dinjjija.BDL Books - Laqtiet
L-istess vettura perikoluża kienet intenzjonata li tintuża mill-armata Russa, iżda sa meta kellu jintbagħat, Lenin ħareġ mill-gwerra minħabba r-Rivoluzzjoni Russa, u għalhekk qatt ma tħaddem.
Numru ta’ muturi tad-ditta Matchless, li jlaħħqu għal 250 wieħed, inbiegħu bi rkant fl-1918, u minnhom inġabru €90 il-wieħed – iżda wieħed mill-aħħar mudelli li fadal, mistenni jinbiegħ għal €41,956.
Iċ-ċertifikati tar-reġistrazzjoni juru li l-ewwel sid tiegħu kien Edward Foster, minn Dorchester f’Dorset, iżda ftit kienet magħrufa l-istorja tiegħu sa ma fl-1998 inxtara minn Chris Roberts, entużjast tal-Ewwel Gwerra Dinjija.
Il-mutur jinsab f’kundizzjoni kważi perfetta, għax għal dawn l-aħħar sittin sena kien maħżun sew f’post bla umdità.
Chris, li hu membrtu tas-Soċjetà tal-Gwerra l-Kbira, se jirrestawra l-mutur skont l-ispeċifikazzjonijiet oriġinali tiegħu, li kienu jinkludu l-machine-gun Vickers. Din għandha tliet mounts separati biex min ikun se jispara minn fuq il-mutur ikun jista’ jagħmel dan fid-direzzjonijiet kollha.
Il-mutur hu wieħed minn tlieta biss fil-pajjiż, li kienu armati bil-machine-gun; it-tnejn l-oħra jinsabu fil-mużewijiet – u dan hu l-uniku li għadu sħiħ, magħmul mid-ditta Matchless.
Skont l-irkantaturi ‘Bonhams’ kien mistenni li għalih jitħallsu bejn €34,963 u €41,956.

Tinstab Mummja tas-Seklu 11

Ftit żmien ilu x-xjenzjati baqgħu mistagħġbin bdak li rriżulta minn CT scan li għamlu fuq statwa ta Buddha li tmur lura għas-Seklu 11 jew 12. BDL Books - Laqtiet

Huma sabu li l-fdalijiet ta patri kienu magħluqin fl-istatwa. Erik Bruijn, espert tal-Buddiżmu, li kellu idea li fl-istatwa kien hemm il-fdalijiet ta persuna, mexxa l-istudju li wassal biex ikun magħruf li l-mummja kienet ta għalliem Buddist, mill-Iskola tal-Meditazzjoni Ċiniża.

Is-CT scan u l-endoskopija saru mill-Mużew Drents, fiċ-Ċentru Mediku fMeander fl-Olanda. Għalkemm kien magħruf li l-mummja kienet fl-istatwa, ħadd ma kien jaf li l-organi tal-għalliem kienu tneħħew minn ġismu.

L-ixjeħ rekord fuq l-Everest

Ġappuniż ta’ 80 sena sar l-ixjeħ raġel li tela’ fil-quċċata tal-Muntanja Everest

altXi żmien ilu, Yuichiro Miura rnexxielu jitla’ fuq nett tad-29,035 pied, u kiser ir-rekord li kien wettaq ir-rival tiegħu ta’ 81 sena min-Nepal, Min Bahadur Sherchan.

Snin ilu, Yuichiro Miura tela’ l-istess muntanja, iżda ma rnexxilux jegħleb lil Sherchan, sal-quċċata, li meta wettaq ir-rekord, kellu 76 sena.

Mill-quċċata tal-Everest, Yuichiro u ibnu Gota, ikkuntattjaw lit-tim tal-appoġġ tagħhom, biex ħabbrulhom l-aħbar. Yuichiro qal “qed inħossni l-aqwa fid-dinja, iżda għajjien totalment.”

Meta tħabbret l-aħbar, Min Bahadur Sherchan kien qed iħejji biex jipprova jerġa’ jikseb rekord għalih.

Temmen fl-ispirti fl-għamara antika?

Meta xi ħaġa tmur ħażin matul il-lejl, żgur li l-inqas ħaġa li twaħħal fiha jkun il-bastun tan-nannu! Iżda dak jaf ikun l-oġġett sfortunat f’numru ta’ postijiet meqjusa msaħħra.alt
 
F’nofs is-seklu dsatax, f’South Carolina, Jacob Cooley qatel ilsir bl-isem ta’ Hosea, talli ħadimlu bagoll li ma kienx kif xtaqu hu. L-ilsiera ħbieb ta’ Hosea vvendikaw irwieħhom billi marru għand saħħar u talbuh jagħmel magħmul fuq il-bagoll. Dan il-magħmul wassal għall-mewt ta’ 17-il persuna qrib ta’ Colley, fosthom l-ewwel tifel li twelidlu. Is-saħta tneħħiet aktar tard minn saħħara; u llum il-bagoll jinsab fil-Mużew tal-Istorja f’Kentucky.
 
Meta l-proneputi ta’ Mary Anderson ra l-ispirtu ta’ nannuh fid-dar f’Indiana, qatgħetha li tneħħi l-beżgħat tat-tifel billi tbigħ il-bastun li kellu n-nannu.
Min ħallas l-iktar għalih fl-irkant, intalab jikteb ittra lit-tifel, jgħidlu li l-bastun sab postu. Għalih tħallset is-somma ta’ €57,286 u llum jinsab fil-Golden Palace Casino f’Antigwa.
 
Il-pittura ta’ Bruno Amadio, li turi tifel jibki, qajmet furur fis-snin tmenin meta ġellied tan-nar f’Yorkshire stqarr li ra l-pittura mhix mittiefsa f’nirien li ħakmu dar. Bdew id-diċeriji li l-pittura kellha xi magħmul.
 
Il-gazzetti organizzaw ħruq tal-kopji tal-pittura biex jeħilsu lill-pajjiż mis-saħta. Il-każ tal-bunk beds misħutin f’Wisconsin sar magħruf fl-1987, meta Alan u Debby Tallman xtrawhom mingħand regettier lokali. Minn meta daħħluhom id-dar, qattgħu disa’ xhur jgħixu f’biża’ totali.
 
Is-settijiet tar-radju bdew jixegħlu u jintfew weħidhom; it-tfal beda jitlgħalhom id-deni mix-xejn u sa raw xbieha ta’ saħħara matul il-lejl. Il-familja sejħet lil saċerdot għall-għajnuna u għal xi żmien kollox ikkwieta. Iżda fil-Milied tal-1988, is-Sur Tallman sema’ vuċi titolbu jmur fil-garaxx, fejn ra nar enormi li ntefa dikment.
 
Is-‘siġġu tal-mewt’ ta’ Pennsylvania kien l-aktar artefatt prezzjuż miżmum f’Baelroy Mansion f’Philadelphia.
Jingħad li dan is-siġġu ta’ 200 sena kien ta’ Napuljun, iżda l-fatat li jimmanifesta ruħu f’din l-għamara jieħu l-forma ta’ mara żagħżugħa bl-isem ta’ Amelia. Hi tidher f’ħuġġieġa ta’ lewn ikħal.
 
Is-siġġu ħa ismu wara li erbgħa min-nies mietu ħesrem wara li poġġew fuqu, u jingħad li l-istess xorti tmiss lil kull min jittanta jużah.

Imut l-eħxen ġuvni fl-Ingilterra

Carl Thompson ta’ 33 sena, li kien jiżen 412-il kilogramma miet traġikament fid-dar tiegħu f’Kent. Għall-aħħar sena ma setax joħroġ minn daru u kien jiddependi mill-għajununa tas-servizzi tal-gvern kemm biex jiekol, kif ukoll biex jinħasel. alt
 
Xahar qabel ma miet, Carl kien ħalef li jagħmel ħiltu biex inaqqas mill-ħxuna li kellu għax xtaq jibqa’ jgħix, u dan minħabba s-simpatija li beda jara minn dawk kollha li offrew li jgħinuh, u wara numru ta’ intervisti li sarulu.
 
Hu qal li t-tobba avżawh kemm-il darba biex jibel l-istil ta’ ħajja li kellu, inkella saħħtu terħih u jmut. Peress li ma setax joħroġ minn daru u jmur jixtri, dan il-ġuvni għex il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu jiekol ikel Ċiniż u pizez, li kien jordnahom minn fuq it-telefown u jwassluhomlu sad-dar. Stqarr ukoll li kien jonfoq £10 kuljum f’ċikkulata. Il-flus kien jirċevihom mill-istat.
 
Waqt li wera l-fehma li ħafna mill-ħxuna tiegħu kisibha wara l-mewt ta’ ommu, ammetta li minn dejjem kien ‘iħobb’ jiekol.
 
Meta kellu bejn tlieta u erba’ snin, jiftakar li kien jiftaħ l-armarji u jiekol li jsib. Imbagħad, meta tliet snin ilu ommu mietet kawża ta’ kankru f’moħħha, beda jiekol ikel xejn nutrittiv. Il-piż tiegħu rdoppja minn 190 kilogramma għal 412, b’mod li lanqas seta’ jibqa’ jaħdem.

Xejn Kristjan fil-Figolli tal-Għid

Minn dak li nsibu, ma hemm ebda rabta bejn il-figolli u t-tlugħ fis-sema ta’ Sidna Ġesù… il-festa tal-Għid. 
 
Il-bajd tal-Għid, magħrufin ukoll bħala Paschal eggs huma dawk il-bajd imżejnin, li jingħataw bħala rigal fir-Rebbiegħa, li aktar tard intrabat magħha l-Għid. Miż-żminijiet antiki, il-bajd kien jitqies bħala simbolu tal-fertilità u t-twelid mill-ġdid.alt
 
Hi drawwa li tmur ferm lil hinn mit-tradizzjonijiet Kristjani, fejn il-qxur tal-bajd kienu jiġu dekorati. Insibu pereżempju li fuq il-qoxra tal-bajd tan-ngħam kienu jagħmlu inċiżjonijiet sa minn 60,000 sena ilu. Minnhom instabu fl-Afrika. Imbagħad kien hemm rappreżentazzjonijiet tagħhom fid-deheb u fil-fidda, li ġeneralment kienu jitqiegħdu fl-oqbra tas-Sumerjani u l-Eġizzjani tal-qedem; madwar 5,000 sena ilu.
 
L-Insara bdew jiddekoraw il-bajd għal din il-festa, lejn il-bidu tal-Kristjaneżmu fil-Meżopotamja. Huma kienu jiżbgħu l-qxur tal-bajd b’kulur aħmar, bħala tifkira tad-demm li Kristu xerred waqt il-kruċifissjoni. Minn dak iż-żmien, il-Knisja Kattolika adottat din id-drawwa u qieset l-istess bajd bħala simbolu tal-qawmien mill-mewt.
 
Fl-ewwel edizzjoni tar-Ritwal Ruman, li kienet pubblikata fl-1610, għalkemm fiha kitbiet ta’ żminijiet qabel, wieħed isib li fost it-tberik tal-ikel għall-Għid wieħed kien isib ukoll il-ħaruf, il-ħobż, l-ikel prodott ġdid u kif ukoll il-bajd.
 
Għalkemm it-tradizzjoni hi li tintuża żebgħa fuq il-bajd tat-tiġieġ, drawwa moderna hi li jintużaw bajd taċ-ċikkulata, inkella tal-plastik mimlijin bil-ħelu. Ħafna drabi, l-istess bajd tal-Għid kien jkun moħbi biex jinstab mit-tfal nhar l-Għid filgħodu, meta kien jingħad li jkun wassalhomlhom l-Easter Bunny… l-istess bħalma jsir bir-rigali tal-Milied, meta jwemmnuhom li ġabhomlhom Father Christmas!
 
Imbagħad, minn dak iż-żmien ’l hawn, almenu f’pajjiżna, bdejna naraw kull sura ta’ dik li ngħidulha ‘figolla’, magħmula mid-dqiq u aktar tard minn dqiq u intrita, f’forom ta’ ħaruf, nisa ħoxnin, fniek, ħut u karozzi, fost oħrajn. Ma fadalx festa waħda li maż-żmien ma saritx kummerċjalizzata!

L-eqdem Vanġelu ta’ San Mark?

altBiċċa papiru użata biex issir il-maskra ta’ mummja, jaf fiha l-eqdem kopja ta’ vanġelu.
 
 
Il-materjal reċiklat fih parti mill-Vanġelu ta’ San Mark, li kien miktub fl-ewwel seklu u, skont l-esperti, hu eqdem minn dak misjub, b’madwar mitt sena.
 
Il-kitba, li aktarx tkun pubblikata, ħarġet fid-dawl mill-ġdid permezz ta’ teknika li ntużat u li tippermetti li l-kolla użata għall-infaxxar iddub mingħajr ma tagħmel ebda ħsara lil-linka fuq il-papiru. Madankollu teqred l-artifatt oriġinali.
 
Waqt li l-Faragħuni kien ikollhom forom tad-deheb, kienet ħaġa komuni għall-Eġizzjani fi grad inqas li jindifnu b’maskra tal-papiru, żebgħa u kolla – speċi ta’ papier-mâchè.
 
Peress li l-papiru kien jiswa l-flus, in-nies kienu jerġgħu jagħmlu użu minn dawk il-papiri li jkollhom il-kitba fuqhom.
 
Xjenzjati fil-Kulleġġ Acadia Divinity f’Wolfville, Nova Scotia, neħħew il-kolla biex wettqu s-sejba.
 
Craig Evans, professur tal-Istudji tat-Testment il-Ġdid, qal lil LiveScience: “Qed niksbu dokumenti qodma mill-ewwel, it-tieni u t-tielet seklu, li ntużaw biex jagħmlu l-maskri tal-mummji.” Żied jgħid li s’issa nstabet ukoll kitba  Griega klassika, fosthom poeżiji ta’ Homer, dokumenti bibliċi u karti ta’ negozju li jmorru lura eluf ta’ snin.
1 2 3 15