Ċmajra

Martin Morana

ĊMAJRA   Riħ li wieħed jieħu meta dak li jkun joqgħod imperreċ, jiġifieri mhux liebes sew, b’mod li jżomm ruħu sħun, jew meta jintasab bejn żewġt irjieħ. Riħ fl-għadam, bħal rewmatiżmu eċċ. Mikiel Anton Vassalli fid-dizzjunarju tiegħu (Lexicon, li kien ippubblika fl-1796), jgħid li ‘ċmajra’ tfisser marda li taħkem lill-bhejjem meta dawn tiksħilhom rashom. Mit-Taljan cimurro – Malti: il-likwidu li jqattar mill-imnieħer meta wieħed ikollu l-flissjoni. Qawl: Tagħti l-pesta u tieħu ċmajra. Dan il-qawl jingħad meta xi ħadd ikun għamel xi ħaġa ħażina u dan imbagħad jirċievi lura azzjoni ħażina oħra bħala tpattija.  

2. TIFEL ĊMAJRA – Tifel imqareb ħafna.