Ta’ ħames snin… u għadha terda’

Charles B. Spiteri

altMaha Al Musa, mara ta’ 51 sena, għadha tredda’ lil bintha ta’ ħames snin, għax temmen li r-rabta bejniethom tkun aktar sħiħa. Tkun fejn tkun; anki f’postijiet pubbliċi; jekk bintha tkun trid tixrob… treddagħha.

Hi qalet li ma tagħtix kas li ġisimha qed jitpaħpaħ. L-importanti li tissodisfa l-ħtieġa ta’ bintha.

Maha, li hi omm Awstraljana ta’ tlett itfal, kienet belly dancer  u bħalissa qed tipprattika t-treddigħ estiż biex tippermetti lil bintha tkompli terda’ sa ma jidhrilha li tkun trid taqta’ mill-ħalib t’ommha.

altL-omm, qed timxi fl-istess passi ta’ Jamie Lynne Grumet, l-omm ta’ 26 sena minn Los Angeles li xxukkjat lid-dinja meta ppużat b’sidirha barra, tredda’ lil binha ta’ erba’ snin, għall-qoxra tal-magazin Time. Hi baqgħet għaddejja treddgħu sa ma għalaq ħames snin. Dan peress li skont ma nkiteb, Jamie nnifisha damet terda’ l-ħalib minnsider ommha sa ma kellha sitt snin.

F’intervista li kellha mal-magazin New, Maha, minn New South Wales,  qalet li bintha tagħlaq ħames snin dan ix-xahar, u madankollu, hi qajla tagħti kas x’jgħidu l-kritiċi għad-drawwa tagħha. Anzi lesta tippermetti lil bintha tibqa’ tieħu l-ħalib tas-sider sa ma tagħlaq għaxar snin…jekk tkun trid. “Dan għax nemmen li nsaħħilha s-sistema immuna tagħha. Sal-lum qajla mardet u t-temperament tagħha hu ferm aktar kwiet u rilassat minn ta’ tfal oħra tamparha.”

Liż-żewġt itfal ta’ qabel; Kailash ta’ 16-il sena u Tariq ta’ 13, Maha waqqfitilhom it-treddigħ meta kellhom sentejn.