Il-logħob tat-triq

 

Niltaqgħu erbat itfal, jien, Lolly Mizzi, Josette u oħtha Violet Zammit u filgħaxijiet nintasbu fuq xi tarġa tal-bieb ta’barra u noqogħdu nilagħbu flimkien. Logħob sempliċi u taħt il-ħarsien ta’min hu akbar minna.

Mhux dejjem nilagħbu l-istess logħob. Xi minn daqqiet insibu l-ġibs jew xi ġebla li tikteb. Fuq il-bankina npinġu l-passju. Naqtgħu l-morra min jibda. Min jiġi, irid jitfa’l-ġebla fuq l-ewwel numru minn disgħa. Imbagħad naqbżu l-ewwel b’żewġsaqajn; imbagħad fuq waħda; imbagħad fuq tnejn; fuq waħda; fuq tnejn; fuq waħda, u nduru u nerġgħu imorru bl-istess mod sa ma naslu mnejn inkunu bdejna. Fil-ħinijiet li nilagħbu, ma tantx jgħaddu nies minn fuq il-bankina tagħna. U meta jgħaddu, naħseb li jiggustawna nilagħbu tant, li jinżlu din l-imbierka bankina.

F’xi jiem oħra, l-aktar qrib San Martin, nilagħbu bil-ġellewż. Niffurmaw mina b’sugħajna tal-id ix-xellugija. It-tielet subgħa nqegħduh fuq is-subgħa l-werrej u fuqhom nagħmlu ġellewża. Imbagħad inferrxu xi sitt ġellewżiet oħra u nimbuttawhom bħaż-żibeġbl-id il-leminija. Fi tliet imbuttaturi, kull ġellewża mis-sitta jridu jkunu daħlu taħt il-mina mingħajr ma taqa’dik ta’fuq il-wiċċtal-id.

Logħba oħra li kienet toħdilna ftit ħin mhux ħażin kienet ‘Bum bum il-bieb’. Tnejn minna noqogħdu naħa u t-tnejn l-oħra n-naħa l-oħra. Iż-żewġpari noqogħdu id f’id  u nimxu ’l quddiem u lura. L-ewwel tnejn jibdew u l-oħrajn iwieġbu vers kull wieħed: “Bum bum il-bieb, oh ġijo ġijo ġella, bum bum il-bieb oh ġijo kavallier”.

“Min ġie, min ġie, min ġie, oh ġijo ġijo ġella, min ġie, min ġie, min ġie, oh ġijo kavallier”.

“Ġie l-Paxxadore, oh ġijo ġijo ġella, ġie l-Paxxadore, oh ġijo kavallier”.

“X’irid il-Paxxadore, oh ġijo ġijo ġella, xi jrid il-Paxxadore, oh ġijo kavallier”.

“Irid tifel sabiħ, oh ġijo ġijo ġella, irid tifel sabih, oh ġijo kavallier”.

“Min huwa dan it-tifel, oh ġijo ġijo ġella, min huwa dan it-tifel, oh ġijo kavallier”.

“Hu (isemmu l-isem), oh ġijo ġijo ġella, hu (isemmu l-isem), oh ġijo kavallier”.

“X’intuh lil dat-tifel, oh ġijo ġijo ġella, x’intuh lil dan it-tifel, oh ġijo kavallier”.

“Nagħtuh (u nivvintaw xi ħaġa sabiħa), oh ġijo ġijo ġella, nagħtuh (l-oġġett), oħġijo kavallier”.

CU x’aktar għal dat-tifel oh ġijo ġijo ġella, u x’aktar għal dat-tifel oh ġijo kavallier”.

“Nagħtuh xebgħa stanga, oh ġijo ġijo ġella, nagħtuh xebgħa stanga, oh ġijo kavallier”.

U fl-aħħar tintemm bil-kliem “Ħuduh la triduh, għax aħna m’għandniex x’nambuh. L-istess logħba kienet issir għal tifla flok tifel skont il-ftehim tal-par.

Meta nkunu rridu l-kwiet nilagħbu ‘Ara ġejja l-mewt għalik’. Xi ħadd minna joqgħod bilqiegħda fuq tarġa ta’bieb b’rasu baxxuta biex ma jarax. L-oħrajn noqogħdu qaqoċċa u nkantaw flimkien. “Ara ġejja l-mewt għalik, biex tixwik, biex taqlik, ara ġejja, ara waslet, din id-daqqa min tahielek?”U wieħed minna jagħtih daqqa ħafifa.

Naturalment min ikun qala’d-daqqa jrid jaqta’min tahielu, u jekk jagħmel dan jamar penitenza lil min messu. Ġieli nivvintaw penitenza iebsa, bħal inwaqqfu lil xi ħadd biex jgħidilna l-ħin.

Logħba oħra ftit storbjuża kienet tkun ‘Iż-żunżana ddur iddur’. Tlieta minna noqogħdu kokka f’ċirku u l-ieħor jew l-oħra ddur madwarna u tlissen: “Iż-żunżana ddur iddur, fuq il-bejt tal-kaċċatur, meta tasal f’nofs ta’baħar, tagħmel paqq, paqq, pumm.”U min ikun idur, iqiegħed ġebla wara xi ħadd minna t-tlieta. Dan ikun irid jerfagħha, iqum jiġri u f’temp ta’ġirja ta’ċirku wieħed, irid imiss lil min ħallihielu warajh. Jekk le, ikollu jlissen il-kliem hu u jdur warajna flok iż-żunżana.

Meta jibda jidlam sew, Josette u Violet jidħlu d-dar tagħhom biex jorqdu. Jien u Lolly nibqgħu mqajmin u niftiehmu x’kastigi nagħtu l-għada, meta nerġgħu niltaqgħu għal-logħob.