Ġuża Mifsud

Charmaine Tanti M.A.
Mir-raħal tas-Siġġiewi,
Mara minn fost it-twajbin
Li kien jisimha Ġuża
Twieldet ilu bosta snin.
 
L-iżgħar fost seba’ aħwa,
Mara xempju tal-Maltin.
Kellha dix-xebba Ġuża
Ħajja bħal tal-qaddisin.
 
Ma’ familtha l-Girgenti
Kuljum kienet taħdem l-art.
Kienet dejjem tmur l-għalqa
Kemm fis-sħana u fil-bard.
 
Hemmhekk stess fil-Girgenti,
Kienet tħobb tmur ftit sal-wied
U toqgħod tgħid xi talba
Meta fl-għalqa tkun għejjiet.
 
Fuq is-siġra tan-naspli
Darba waħda rat dawl kbir.
Din kienet il-Madonna
Bi lbies fuqha tassew fqir.
 
Riedet minnha Marija
Ħafna talb għall-midinbin.
Ġuża pinġiet did-dehra,
Obdietha bla telf ta’ ħin.
 
Reġgħet dehret Marija
Meta għadda iżjed żmien.
U talbitha tpinġiha,
Dan fil-Ħamsinijiet kien.
Qaltilha wkoll Marija
Li Alla riedha għaliH
Minn eta` tassew żgħira,
Hi pinġietha minnufih.
 
Dan tal-Konsagrazzjoni
It-titlu ma kellha qatt.
U b’hekk xerrditu Ġuża
Għax ma kien tahulha ħadd.
 
Minn qaddisin, `rwieħ twajba,
Minn Ġesu` kellha d-dehriet.
Fil-laqgħat fil-Girgenti
Il-kelma tagħhom fis ġriet.
 
Meta għalqet għajnejha
Kellha aktar minn sebgħin.
Indifnet is-Siġġiewi
Hi fis-Sitta u Disgħin.