Xarba Friska: Ilma jew Birra?

Charmaine Tanti M.A.
Kienet ġurnata sħuna fl-eqqel ta’ Lulju. Il-mama` u n-nanna Marija marru l-Belt biex jixtru libsa għat-tieġ ta’ Lora, il-ġara. Elise marret l-iskola sajf, iżda Luca ma kellux aptit imur magħha. Minflok, ried joqgħod man-nannu Ġużi, u hu aċċetta bil-qalb kollha ħalli xejn xejn ikollu l-kumpanija. Għall-ewwel, Luca qagħad isfel fis-salott maġenb in-nannu li kien medhi jaqra l-gazzetta. Iżda wara ftit tal-ħin beda jħossu jifga fis-sħana. Għalhekk qatagħha li jitla’ fuq fil-kamra tas-sodda tan-nanniet ħalli jħossu iżjed komdu.
Xegħel l-air-conditioner biex jiffriska u qagħad bilqiegħda fuq is-sodda. Imbagħad qabad ir-remote control, u wara li dam iqalleb fl-istazzjonijiet tat-televixin tgħidx kemm, sab programm tat-tfal li ġieli kien jara ma’ Elise. Ma damitx ma ħakmitu nagħsa ħelwa u xħin qam kienu diġa` daqqu nofsinhar. Kellu ħalqu xott qoxqox bil-għatx u niżel isfel biex jixrob xi ħaġa friska.
Imma x’jixrob jixrob! Bil-qatgħa li ħa meta ra lin-nannu mitluf minn sensih fil-kċina, qabditu rogħda kbira ma’ ġismu kollu. Infixel u ma kienx jaf x’se jaqbad jagħmel. Beda jċaqlaq lin-nannu u jgħajjatlu waħda f’waħda. Wara ħafna taħbit, Luca rnexxielu jġibu ftit f’tiegħu, u n-nannu wrieh karta żgħira mwaħħla mal-friġġ bin-numru tat-tabib Farrugia miktub fuqha bil-linka blu. Luca mill-ewwel fehem x’kellu jagħmel, u kwarta wara wasal it-tabib. Baqa’ dieħel dritt maġenb in-nannu u lemaħ serbut bottijiet tal-birra vojta fuq il-mejda. Huwa beda jaħseb ħażin u meta inviżta lin-nannu, it-tabib ikkonferma dak li ħaseb. Mid-dehra, in-nannu kien xorob kemm sab birra quddiem għajnejh sakemm Luca kien qiegħed fuq, u kien f’sakra ma jarax art. It-tabib ma ħasibhiex darbtejn u bagħtu l-isptar għax kien jidher mitluq wisq.
Meta n-nannu ġie f’sikktu, it-tabib staqsieh x’fettillu siker. In-nannu wieġbu xott xott li kien segwa l-istruzzjonijiet tiegħu u xorob kemm felaħ biex iżomm ruħu frisk. It-tabib kien pront tbissem u qallu biex darb’oħra jiftaħ widnejh sew għax kien fehem kollox ta’ taħt fuq. Mhux ta’ b’xejn li n-nanna u l-mama` qabdu jroddu s-slaleb malli saru jafu x’waħda tinkiteb kien għamel in-nannu. Tassew li kien ħawwad id-dinja meta xorob xarba birra kiesħa minflok ilma li rranġatu għall-festi kkmandati. Sa mnAlla kien hemm Luca miegħu d-dar, għax kieku l-biċċa kienet tispiċċa agħar.