Dak l-Imbierek Bebbux

Charmaine Tanti

In-nannu Ġużi kien ilu ġej u sejjer għand Ninu tal-ħaxix forsi jġiblu barmil bebbux minn xi mkien. Fl-imgħoddi, in-nannu spiss kien imur jiġbor il-bebbux ma’ ħuh Salvu minn qalb il-ħitan tas-sejjieħ, u tgħidx kemm kien jimla bramel u basktijiet bil-bebbux u jeħodhom miegħu d-dar. Imma minn mindu ż-żmien beda jagħmel tiegħu, it-tiftix għall-bebbux ma baqax isir u n-nannu kien tassew imxennaq għall-erba’ bebbuxiet stuffat jew bl-arjoli jgħaqqdu fuq id-difrejn. Ninu tal-ħaxix ma tantx kellu qligħ kbir mill-bebbux għax in-nies tal-inħawi ftit li xejn kienu jixtruh, u dan l-aħħar ma kienx baqa’ jġibu minħabba li kien jispiċċa jarmih. Iżda lin-nannu kien tħassru dejjem jistaqsih għalih, u qatagħha li jġiblu barmil bebbux sajjem biex jikkuntentah.

Tistgħu taħsbu kemm ħassu kuntent in-nannu, meta għodwa fost l-oħrajn kien fi triqtu lejn id-dar wara l-quddiesa tat-tmienja, u Ninu tal-ħaxix sejjaħlu, u tah barmil mimli bebbux kbir u sabiħ għal ftit ċenteżmi ta’ ewro! Meta n-nannu kien ikun ferħan kien jagħmel bħat-tfal, u hekk kif qabad il-barmil f’idu, telaq jiġri bih lejn id-dar bħallikieku kien sab xi teżor. Lanqas laħaq daħal ġewwa li ma bediex jgħajjat lin-nanna Marija waħda f’waħda biex juriha x’kien ġab miegħu d-dar. Minflokha, wieġbu Luca, li dakinhar inzerta ma kellux skola, u qallu li n-nanna kienet marret s’għand Tessie, il-ġara biex iġġib mingħandha xi biċċtejn ħwejjeġ li kienu spiċċaw fuq il-bejt tagħha minħabba r-riħ.

F’daqqa waħda beda jdoqq it-telefon u n-nannu ħalla l-barmil fis-salott, għalaq il-bieb warajh u mar jara min kien qed iċempel. Luca, li kien lemaħ il-barmil f’idejn in-nannu, mill-ewwel ġietu l-kurżita` biex jara x’kien fih u kif rah jitkellem fuq it-telefon, ta ġirja lejn is-salott u kixef l-għatu tal-barmil. Qatt f’għomru ma stenna li kien se jara dak il-bebbux kollu quddiem għajnejh, u tant stkerrħu, li telaq jiġri `l hemm mingħajr ma reġa’ poġġa l-għatu fejn kien. In-nannu kien siker iparla fuq it-telefon mal-ħabib tiegħu, Bertu u x’ħin in-nanna ġiet lura nesa jgħidilha li Ninu tal-ħaxix kien tah il-bebbux.

Ma damitx wisq ma saret taf b’kollox malli daħlet fis-salott dakinhar stess wara nofsinhar biex tara t-telenovella, bħas-soltu. Taha ferħ ta’ ġenn xħin rat l-art, il-ħitan, is-saqaf, il-linfa u l-għamara kollha bebbux. In-nanna nfexxet tgħajjat kemm tiflaħ u n-nannu, li dak il-ħin kien qed jixrob belgħa te fil-kċina, telaq jiġri b’kemm għandu lejn is-salott. Sab lin-nanna safra lelluxa bil-qatgħa li kellha fuqha qisha kienet rat fatat. Hu wkoll tbellah u beda jaħseb li kien qed joħlom imqajjem. Meta ġie ftit f’sensih, spjegalha li Ninu tal-ħaxix kien tah il-bebbux sajjem biex isajruh, iżda ma setax jifhem għala l-bebbux kien ħareġ minn postu. L-għatu kien rasu `l isfel fl-art ħdejn il-barmil, imma hu kien ċert li ma kienx neħħieh minn fuq il-barmil u qiegħdu hemmhekk.

Ma kinitx biċċa xogħol faċli biex jinġabar dak il-bebbux kollu minn kull rokna tas-salott. Billi l-mama` u l-papa` kienu bis-sahra dakinhar, il-ġirien kellhom jagħtu daqqa t’id lin-nanniet ħalli jiffrankaw battikata kbira minħabba l-eta`. Il-bebbux qatt ma daħal iżjed għandhom wara l-ġrajja ta’ dakinhar ma jmurx l-istorja tirrepeti ruħha minħabba xi ħadd kurjuż. U n-nannu Ġużi kellu jibqa’ bix-xewqa tal-bebbux, miskin.