Il-Ġiżirana fl-Għalqa tal-Baruni

Charmaine Tanti M.A.

Ftit metri ’l bogħod mid-dar ta’ Elise u Luca kien hemm villa antika u kbira, li kienet maqtugħa mid-djar l-oħra. Fil-faċċata tagħha mhux biss kienu jispikkaw iż-żewġ kolonni m’għola sular bis-salib ta’ Malta mpinġi fuqhom, iżda anki r-rixtellu iswed miksi bis-sadid. Fuq in-naħa ta’ wara tal-villa kien hemm għalqa miżgħuda bis-siġar tal-frott. Kien faċli li wieħed jidħol fiha għax kulma kellu jagħmel kien li jaqbeż ċint m’għola xibrejn.

Il-villa u l-għalqa ta’ warajha kienu ta’ ċertu Baruni Magro Conti, li kien wiritha minghand missieru. Iżda billi tfal ma kellux, kollox tħalla mitluq wara mewtu. L-għalqa kienet saret il-post tal-mistrieħ għar-residenti tal-madwar u għat-tfal tagħhom, li kienu jmorru jilagħbu fiha u jaqtgħu l-frott fil-ħin liberu tagħhom.

Għodwa waħda, Luca u Elise ma kellhomx skola għax l-għalliema tagħhom kellhom laqgħa importanti. Il-homework kienu lestewh il-jum ta’ qabel u ma kinux jafu kif se jqattgħu l-ġurnata. Malajr ġiethom idea brillanti. Wara li ħadu l-kolazzjon niżlu sal-għalqa tal-Baruni fejn xi kultant kienu jiltaqgħu ma’ sħabhom għal xi logħba noli. Il-mamà ma qaltilhomx le ħalli jħalluha ftit fil-kwiet. Fl-għalqa ma kien hemm ħadd dak il-ħin u għalhekk setgħu jiġru ma’ kullimkien bil-kumdita`. Iż-żiffa ta’ Mejju bdiet tħabblilhom xagħarhom huma u jiġru, u jidħku ferħanin qishom żewġ għasafar meħlusin mill-gaġġa. Kienu ilhom ma jieħdu gost daqshekk fil-kumpanija ta’ xulxin għax l-istudju kien dejjem jillimitalhom il-ħin.

F’daqqa waħda, Luca rifes xi ħaġa iebsa u kieku ma qagħadx attent, kien jaqa’ fiha. Għelbitu l-kurżità biex jara x’kienet, u ġab għajnejh wara widnejh meta, minn qalb il-ħaxix salvaġġ, ġabar ġmiel ta’ ġiżirana bir-rubini kbar u ħomor ta’ kull daqs u għamla. It-tifel ħassha tqila f’idejh u xħin urieha lil oħtu hija wkoll baqgħet miblugħa. Marru jiġru dritt biha għand il-mamà u hija baqgħet sejra biha l-għassa tal-pulizija. Wara xi stħarriġ, irriżulta li xi ftit ġimgħat qabel, xi ħadd kien daħal fil-villa tal-Baruni u seraq xi ġojjelli. Il-ġiżirana tar-rubini kienet waqgħet fl-għalqa filwaqt li l-ħallelin kienu qegħdin jaħarbu minn hemm. Is-sejba li kien għamel Luca ġiegħlet lill-pulizija jitfgħu rashom fuq il-każ bis-serjetà.

X’ma jifirħux Elise u Luca meta ftit tax-xhur wara ħarġet l-aħbar li kien tkisser ċirku ta’ ħallelin li kien qiegħed jiffrekwenta n-naħa tagħhom! Kull wieħed minnhom kiel ikla ħabs talli kien wettaq diversi serqiet. Tassew li l-qawl jgħid li d-dnub ma jorqodx għax illum jew għada min jagħmel il-ħażin irid ipatti qares ta’ għemilu.