Ġurnata l-Baħar

Charmaine Tanti M.A.

Is-sajf kien ilu li beda ġmielu. Luca u Elise kienu tassew ħerqanin biex jibdew igawdu l-btajjel. Darba fost l-oħrajn il-mamà ddeċidiet li teħodhom il-baħar. Wara li libset il-malja, Elise ħejjiet il-basket tal-baħar u poġġiet fih il-brieret, in-nuċċalijiet tax-xemx, il-ballun, it-tajers, ix-xugamani u s-sunblock. Iċ-ċkejken Luca qagħad attent li oħtu ma tinsa xejn warajha. Sadanittant il-mamà kienet qiegħda fil-kċina tlesti basket ieħor mimli bl-ikel u x-xorb. Ir-riħa tfuħ tal-ħobż bil-kunserva u ż-żejt taż-żebbuġa kienet taqsamlek qalbek. It-taħlita ta’ kuluri tal-insalata tal-frott, li kienet tinkludi dulliegħ, bettieħ, ħawħ u ċiprisk kienet tagħti dehra tassew sajfija. Qabel għalqet il-basket, il-mamà qiegħdet ukoll żewġ fliexken kbar bil-meraq tal-larinġ imħallat bl-ilma.

Kienu għadhom kif daqqu d-disgħa xħin il-mamà telqet lejn il-bajja tal-Ġnejna ma’ Luca u Elise. Fi triqithom għaddew għan-nanna Marija u n-nannu Ġużi għax kienu miftehmin magħhom li jqattgħu ġurnata l-baħar flimkien. Malli waslu, in-nanna ramat l-umbrella l-kbira tax-xemx u s-siġġijiet tal-injam u n-nannu għen lill-mamà toħroġ il-basktijiet mill-karozza. It-tfal bdew jiġru fuq ir-ramel. Kienu fuq ix-xwiek sakemm il-ommhom dilkithom bis-sunblock u libbsithom it-tajer tal-għawm.

 Sa fl-aħħar kulħadd niżel iċafċaf fl-ilma baħar frisk, iżda n-nannu baqa’ bilqiegħda taħt l-umbrella jaqra ktieb oħxon. In-nanna u l-mamà qagħdu jilagħbu bil-ballun ma’ Luca u Elise. Xi kultant kienu jgħajtu lin-nannu biex forsi jinżel ħdejhom, imma huwa kien ixejrilhom filwaqt li jerġa’ jilbes in-nuċċali tal-vista u jkompli jaqra l-ktieb.

Xħin saru nofsinhar beda jagħfas il-ġuħ u l-kisra ħobż bnina għoġbithom ilkoll. L-insalata tal-frott niżlet għasel ukoll, iżda Luca u Elise riedu ġelat. Il-mamà malajr qatgħetilhom xewqithom u xtratilhom ġelat kbir tal-vanilla kull wieħed bil-gallettina fin-nofs mingħand tal-gabbana viċin il-bajja. Luca, li kien aktar żaqqieq minn oħtu, ried ġelat ieħor. Iżda l-mamà qaltlu li ġelat wieħed kien biżżejjed għax ħafna zokkor jagħmel il-ħsara lis-snien.

Wara l-ikel it-tifel kien għajjien u qagħad bilqiegħda ħdejn in-nannu. It-tifla qagħdet tagħmel il-kastelli tar-ramel bil-pala u l-barmil. In-nanna u l-mamà ħarġu jgħumu fil-fond. F’ħin minnhom Elise niżlet il-baħar bil-ballun f’idejha. Riedet taqdef mhux ħażin biex tasal fejn in-nanna u l-mamà. Il-ballun beda miexi ġmielu l quddiem qisu riħ, u Elise ħaffet sew warajh. Iżda l-għeja bdiet tagħmel tagħha wara ftit, u bdiet tħossha bla saħħa. Infexxet tgħajjat għall-ajjut, u n-nanna u l-mamà ħadu l-qatgħa ta’ ħajjithom meta sabuha qiegħda tgħum f’dak il-fond kollu. Qabadhom paniku qawwi għax it-tifla qabdet tistordi. Fil-pront tfaċċa raġel li tahom l-ewwel għajnuna. Huwa refa’ lil Elise sax-xatt, u meddha fuq xugaman tal-baħar. Wara huwa taha tazza luminata friska li għamlitilha tajjeb, u qalilha biex tistrieħ għax kienet ħadet kedda kbira fil-baħar. Il-mamà u n-nanniet ma damux ma saru jafu li dak ir-raġel li għen lil Elise kien infermier.

Kulħadd baqa’ miblugħ wara din il-ġrajja, u fi ftit tal-ħin il-mamà, in-nanniet u t-tfal irħewlha lejn id-dar. Malli l-mama fetħet il-bieb tad-dar, sabet lill-papà ferħan se jtir għax kien rebaħ ġita għal erbgħa persuni wara li kien ħa sehem f’kompetizzjoni fuq ix-xogħol. Din l-aħbar niżlitilha għasel, u l-inċident tal-baħar malajr intesa. Issa bdiet taħseb biex tibda tipprepara l-bagalji ħalli fi ftit ġranet oħra tieħu lil Luca u lil Elise għall-ewwel btala tagħhom fl-Italja.