Lill-Arċisqof il-Ġdid (Frar 2015)

Charmaine Tanti M.A.
Fil-pajjiż ilbieraħ ġriet l-aħbar
Li Scicluna l-arċisqof kien sar.
Il-Mulej kien, fl-aħħar, sema’ t-talb
Tal-Maltin kollha ħiereġ mill-qalb.
 
Konna ilna nistennew ix-xhur,
U ħadd minna ma kien jaf fiż-żgur
Min ser ikun tal-Knisja l-mexxej,
Wara Cremona tgħid min kien ġej?
 
Intgħażel minn fostna saċerdot,
Isqof diġa`, fil-valuri sod.
Ta’ Missierna San Pawl suċċessur,
Il-mexxej tal-Knisja tal-futur.
 
Dana għandu biss ħamsa u ħamsin,
Bniedem ħabrieki, ma jitlifx ħin.
Ċerta li se jkun bil-wisq maħbub
U li tan-nies se jisraq il-qlub.
 
Ċerta li se jagħmel ħafna ġid
U l-fidi fost il-poplu se jżid.
Mela, ejjew nitolbu għalih
Biex il-Mulej l-għajnuna jagħtih!
 
Lil Scicluna, l-arċisqof il-ġdid,
Ħerqana biex jekk Alla jrid
Narah jinħatar fi ftit ġimgħat,
Nawgura lilu l-isbaħ xewqat.