Belliegħa

Martin Morana

altBELLIEGĦA   Fil-folkor din kienet speċi ta’ mostru li jgħix u jgħasses fil-bir; imma tista’ tkun ukoll dik il-qawwa tal-baħar li titla’ l-art qisha tsunami, biex tibla’ n-nies. Skont il-leġġenda, jew aħjar l-istorja folkloristika, il-belliegħa belgħet is-seba’ tfajliet sbieħ ta’ Selika. Din hi storja li kienet irrakkuntata fl-antik u miġbura minn Patri Manwel Magri. Il-Belliegħa hi wkoll l-isem ta’ post li jinsab fil-limiti tar-Rabat, Għawdex. Sors: Anton F. Attard.