Imħabba Projbita 1: Dak Kollu li Jidher…

Il-Ħares u Jien

9789918202461
Paperback

Description

Il-Ħares u Jien

Min kellu jgħidli li talli kont qalbi tajba u għamilt ħilti biex ngħin u nkun ta’ wens għal min kien fil-bżonn, mingħajr ma naf kont qiegħda niġbed fuqi qawwa sopranaturali? Fenomenu inspjegabbli. Eżistenza misterjuża li, minn dimensjoni oħra, baqgħet maqbuda hawnhekk. Preżenza stramba u mhux tas-soltu li għażlet li tibqa’ marbuta ma’ din id-dinja … anzi mad-dar tiegħi.

Jew aħjar, proprju miegħi, biex b’hekk dan il-ħares seta’ jħarisni, jipproteġini u jieħu ħsiebi.

Kieku s’hemmhekk ma jimpurtax daqshekk. Għaliex wara kollox, dan huwa dak li suppost jagħmel ħares li jkun ħa grazzja miegħek.

Imma s-sitwazzjoni tiegħi bdiet tinbidel meta dan l-ispirtu inviżibbli ried jitlob minni dak li ma stajtx nifhem. Li ma stajtx intih. U dak li ma xtaqtx li nagħmel.
Bħal ngħidu aħna li niċħad lil żewġi … u nagħti lili nnifsi lilu …

Additional information

Weight 230 g
Dimensions 20 × 12.9 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 182
ISBN 9789918202461

Product categories and tags

SKU: 9789918202461 Categories:

You may also like…