L-Ewwel Prezenza

L-imħabba tal-ħares ma tmut qatt!

9789995775377
Paperback

In stock

Description

Lil Rożina kont inħobbbha. Ħabbejtha b’qalbi kollha meta kont żagħzżugħ, meta kont għadni b’saħħti. Propjament, meta kont għadni ħaj!

U issa li d-destin firidna minn xulxin, xorta waħda għadni ma nistax nitlaqha. Ma nistax ninfired minnha. Għadni rrid nibqa’ magħha. Irrid li nibqa’ ngawdiha għax fl-‘ispirtu’, jiena xorta waħda għadni nħobbha.

Ma rridhiex tħobb lil ħaddieħor. Li tkun ta’ ħaddieħor. Irrid li Rożina tibqa’ tiegħi – anzi tiegħi biss! Hi taf li jien nkun ħdejha. Tħossni mażenbha. Tħoss is-sħana tan-nifs tiegħi. Il-wens tat-tgħanniqa mqanqla tiegħi… la jien issa sirt il-ħares sigriet tagħha.

Il-ħares li se nibqa’ nħobbha, nipprovdilha, inħarisha u anki nfissidha.

Għax l-imħabba ta’ ħares… ma tmut qatt!

Imma tgħid, tfajla sabiħa bħal Rożina tiegħi lesta li tqatta’ l-kumplament ta’ ħajjitha waħedha? Imxennqa għall-imħabba? Imxennqa għal xi żagħżugħ ieħor… tad-demm u l-laħam bħalha…?

Additional information

Weight 370 g
Dimensions 20 x 13 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995775377
Pages 336

Product categories and tags

SKU: 9789995775377 Categories: Tags: