Xemx, Wisq Sabiħa

978-99909-143-8-2
Paperback

Description

Kif naraha jien, il-klassi tal-ħaddiema hi bħall-‘ Hotel California’: ‘You can check out any time you like but you can never leave….,’ lanqas jekk iġġib dottorat mis-Sorbonne. Jien u oħrajn bħali aħna fost l-aktar nies żvinturati li jeżistu fid-dinja: twelidna fil-klassi tal-ħaddiema u twelidna b’moħħna tajjeb biżżejjed biex nirrealizzaw f’liema diżastru twelidna. Mulej nitolbok: jekk trid iġġibni wild il-ħaddiem agħmel li ż-żobb trid, imma għall-anqas ġibni stupidu bħalma ġibt lil missirijieti.

Jekk Inbid ta’ Kuljum kien aħrax u pastaż, Xemx, Wisq Sabiħa huwa tassew l-abiss: dak kollu li dejjem għarafna iżda li qatt ma xtaqna nitkellmu dwaru. Id-dwejjaq, il-kruha, il-ħażen, il-vulgarita’ ta’ ġenerazzjoni li ma fadlilha xejn izjed xi tghid.

Stagno jobżoq kollox fi traġikummiedja trash ambjentata fil-ħmieg ta’ Paceville fil-familji working class ta’ Marsaxlokk fil-weekends f’Għawdex, żwieġ għax m’hemmx iżjed x’taghmel U tletin elf lira dejn għall-post.

I honestly cannot make up my mind whether Ġuże’ stagno’s Xemx, wisq Sabiħa, is one of the best books in Maltese I’ve ever read, or one of the worst’. Toni Sant

Additional information

Weight 180.0000 g
Dimensions 17.5 × 11.0 cm
Publisher
Pages 206
ISBN 978-99909-143-8-2
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

SKU: 9789990914382 Categories: Tags: