Ġomina: Ħabel tat-Tajjar

Ħabel tat-Tajjar 1

9789918212071
Paperback

Description

“In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Għidli, binti.”

“Ħarist lejn raġel, Dun Nikol.”

Dun Nikol kemmex ħuġbejh u tbissem. Il-leħen kien għarfu. Iżda għamel wiċċu max-xibka tal-konfessjonarju biex ikun żgur. U bil-ħlewwa kollha staqsieha, “Ma fhimtx eżatt, Ġomina. X’jiġifieri ħarist lejn raġel?”

Kien se jkompli jgħidilha, “Mela qatt ma kont rajt raġel f’għomrok?” Imma gidem ilsienu. Kien jaf lil Ġomina sewwa, u kien jaf kemm kienet xebba bil-għaqal u twajba… u innoċenti.

“Għax, Dun Nikol. Dar-raġel miżżewweġ u ħarist lejh!”

“Imma billi ħarist lejh… Ir-raħal mimli rġiel miżżewġa, u naħseb li xi darba ħarist lejhom.”

“Imma, Dun, dan ir-raġel ħares lejja wkoll. Imbagħad tbissimli, u jien…”

“B’daqshekk, Ġomina? Billi raġel isellem mara…”

“Għax imbagħad għamilt ġurnata naħseb fuq hekk biss. U la rqadt. U lanqas tqarbint ilbieraħ.”

Wiċċ il-qassis isserja. Ma kienx jaf x’se jistaqsiha bla ma jdaħħlilha f’moħħha ħsibijiet li qatt ma kellha qabel, u jispiċċa jagħtiha skandlu.

“Ismagħni sewwa, Ġomina. Billi raġel iħares lejk u jitbissimlek ma fiha xejn. Imma int… għax għedtli li lanqas torqod ma stajt…”

Dun Nikol gidem xofftu. Imbagħad kompla, “Għidli, Ġomina. Ħassejt xi xewqat?”

Ġomina damet ftit mumenti ma titkellimx u tul dawk il-ftit mumenti, Dun Nikol kien imwerwer li din ix-xebba innoċenti se tgħidlu li kellha xewqat żienja għal raġel miżżewweġ.

“Iva, Dun Nikol.”

“Jiġifieri kellek xewqat…”

“Eħe. Għax il-mara tiegħu marida ħafna u ma tistax tieħu ħsiebu sew. U għedt illi kieku kont il-mara tiegħu jien, kont insajjarlu tajjeb, u nnaddaflu sew u…”

“Jiġifieri dawn ix-xewqat li kellek?”

Additional information

Weight 630 g
Dimensions 21 × 14.2 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 496
ISBN 9789918212071

Product categories and tags

SKU: 9789918212071 Categories:

You may also like…