Triloġija ta’ Oliver Friggieri

It-Tfal jigu bil-vapuri - La jibbnazza nigi lura - Dik id-dghajsa f'nofs il-port

9789993273325 9781870579872 9781870579971
Paperback

In stock

Description

It-Tfal Jiġu bil-Vapuri

Din il-ġrajja sseħħ f’dinja raħlija fil-bidu tas-seklu għoxrin. Il-wied, il kampanja, it-toroq, id-dar, id-drawwiet: ambjent amtik sħiħ hu mfisser bir-reqqa. Susanna u Arturu huma vittmi taċ-ċirkustanzi. Dun Grejbel hu l-qassis ideali li l-qdusija tiegħu stess tkissru f’għajnejn il-bnedmin. Is-Sinjura, il-missier, u karattri oħrajn jiffurmaw epoka sħiħa. Bi storja semppliżi r-rumanz jesplora sempliċi r-rumanz jesplora sitwazzjonijiet li ma jitbiddlux u m’għandhomx żmien. Oliver Friggieri hu l-awtur ta’għadd kbir ta’ kotba li bosta minnhom dehru f’diversi pajjiżi barranin. Ir-rumanzi, in-novlli u l-poeżiji tiegħu nqalbu f’diversi lingwi.

La Jibbnazza Niġi Lura

Rumanz li jkompli ma’ It-Tfal Jigu bil-Vapuri. L-istorja ssehh f’ambjent rahli fil-bidu tas-seklu ghoxrin: il-wied, il-kampanja, it-toroq, id-djar. Storja dwar Susanna, Arturu, is-Sinjura, Dun Grejbel, Katarina, Stiefnu, u ohrajn f’rahal zghir maqtugh ghalih wahdu. Hemm ukoll il-hajja kulurita tal-port. Kollox idur madwar qassis twajjeb, mahbub u mwegga’.

Dik id-Dgħajsa f’nofs il-Port

Dik id-Dgħajsa f’Nofs il-Port hu rumanz li jkompli maż-żewġ rumanzi ta’ qablu, It-Tfal Jiġu bil-Vapuri u La Jibbnazza Niġi Lura. L-istorja sseħħ f’raħal fil-bidu tas-seklu għoxrin: il-wied, il-kampanja, it-toroq, id-djar. Storja ta’ nies vittmi taċ-ċirkustanzi: Susanna, Arturu, Dun Grejbel, Katarina, Stiefnu u oħrajn, fosthom Wistin li qiegħed ifittex il-passat tiegħu. Fl-ambjent tal-port tiġri wkoll parti kbira mir-rakkont. Kollox idur madwar Dun Grejbel, qassis twajjeb li jispiċċa biex ibati ħafna. Rumanz li permezz tal-passat jirrakkonta sitwazzjonijiet ta’ kull żmien.

Oliver Friggieri hu l-awtur ta’ numru kbir ta’ kotba, li aktar minn ħamsin minnhom ġew ippubblikati f’diversi pajjiżi barranin. Ir-rumanzi, in-novelli u l-poeżiji tiegħu ġew maqlubin f’ħafna lingwi. Jikteb bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan. Kotba tiegħu oħra huma Fjuri li ma Jinxfux – Tifkiriet 1955-1990, Ġiżimin li Qatt ma Jiftaħ.

Additional information

Weight 1080.0000 g
Dimensions 20 × 1227.5 cm
Publisher
ISBN 9789993273325 9781870579872 9781870579971
Cover
Year of publication
Author

Product categories and tags

You may also like…