Carlo Diacono: Għamlulna Ġieħ

1876 - 1942

9789995784041
Paperback

In stock

Description

Dan il-ktieb qed jiġi ppublikat f’għeluq il-ħamsa u sebgħin sena mill-mewt ta’ dan il-kompożitur Żejtuni li ħalla warajh wirt mużikali kbir li għadna ngawdu sal-lum, mhux biss fiż-Żejtun iżda fi bliet u rħula oħra Maltin. L-antifoni f’ġieħ il-qaddisin ta’ dawn il-parroċċi għadhom jiġu apprezzati bil-kbir mid-dilettanti ta’ dawn il-festi.

Iżda kif se naraw minn dak miġbur f’dan il-ktieb, Carlo Diacono ma’ kkomponiex biss antifoni u mużika sagra, iżda anke dik profana. Hekk insemmu l-opra l-Alpino li fl-2018 tagħlaq mitt sena minn meta ġiet esegwita fit-Tejatru Rjal.

Filwaqt li nemmnu li dan il-ktieb se jkun ħolqa oħra ta’ informazzjoni dwar persuni Żwieten li għamlu ġieħ lil beltna nittama li dan l-għarfien inissel apprezzament akbar lejn l-istorja tal-ġenerazzjonijiet ta’ qabilna.
Wirt iż-Żejtun tixtieq trodd ħajr lill-Arċipriet li tana l-permess niġbdu ritratti ta’ xi artifatti li hemm fil-mużew tal-parroċċa u li għandhom rabta ma’ Carlo Diacono, il-Familja Diacono, l-Għaqda Mużikali Beland li tatna l-permess li nagħmlu użu minn materjal li kienet ippubblikat l-Għaqda, lis-Sur Charles Debono għall-għajnuna u l-materjal li provdielna, u fuq kollox lill-awturi tal-kontribuzzjoni tagħhom f’dan il-ktieb.

Additional information

Weight 290 g
Dimensions 23.5 × 16.5 cm
Editor Ruben Abela
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995784041
Pages 94

Product categories and tags

SKU: 9789995784041

You may also like…