Dimech Poeta

Mill-ħabs għall-eżilju

978-99932-17-33-6
Hardback

In stock

Description

Daqskemm huma għanjiet mill-qalb ta’ bniedem sensittiv, daqshekk ieħor il-poeżiji ta’ Dimech huma għanjiet ta’ klassi ta’ nies maħkuma mil-interessi u l-kapriċċi ta’ dawk li kienu qawwijin, setgħana u pprivileġġjati.

Huma għanjiet li jesprimu s-sentimenti tiegħu daqskemm dawk ta’ klassi ta’ nies maqbuda u mjassra f’sistema soċjali li kienet ħakmitilha ħajjitha, il-libertajiet tagħha, xogħolha, is-sentimenti u l-immaġinazzjoni tagħha. Huma għanjiet tar-ruħ poetika ta’ Dimech daqskemm ta’ klassi ta’ nies imfaqqra psikoloġikament u materjalment; klassi li ħtiġilha tieħu r-responsabbiltà ta’ xogħolha u ta’ ħajjitha u, għaldaqstant, tkisser l-istritturi psikoloġiċi tal-oppressjoni, u teħles mill-madmad tal-jasar u l-ħakma li ħaqritha bihom.

-Jessica Micallef, ‘Manwel Dimech: L-għannej tal-poplu mjassar.’ 

(paġna 23)

Additional information

Weight 510.0000 g
Dimensions 23.2 × 15.5 cm
Publisher
Pages 232
ISBN 978-99932-17-33-6
Cover
Year of publication
Note with sleeve jacket
Author

Product categories and tags