Dimech Volume 2

It-Tieni Volum 1902-1921

9789995752705
Hardback

Description

“Jiena miegħek, poplu! Kun miegħi int ukoll: għada tagħmel is-saħħa, u mis-saħħa ħwejjeġ tajba biss jistgħu joħorġu. Miegħek, dejjem miegħek jien, poplu fqir, li l-ebda nifs m’għandek.”

Manwel Dimech
1860 – 1921

Manwel Dimech jibqa’ dejjem dak li kien. Ħadd ma jibdlu. Ħadd ma jsikktu. Jibqa’ dejjem l-għadu ta’ min irid jisloħ lil ħaddieħor jew iġibu taħtu. Jibqa’ dejjem jeħodha ma’ min, f’isem xi jedd imqaddes jew tal-bnedmin, irid jaħkem fuq ħaddieħor jew isaltan fuq dahru. Mgħallem mit-tiġrib iebes ta’ ħajtu, huwa emmen li ebda bniedem m’għandu qatt jiġi miċħud mill-jedd tiegħu li jmexxi lilu nnifsu u jgħix hieni.

Dan l-istħarriġ professjonali li għandek f’idejk huqa l-ogħla awtorità fuq il-fasla tal-personalità kumplessa ta’ Dimech u l-ġrajja merviljuża ta’ ħajtu. Hija edizzjoni kritika bbażata fuq l-aħħar studji li saru fuq dokumentazzjoni u riċerka aġġornata.

Additional information

Weight 1820 g
Dimensions 28.2 × 20.4 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995752705
Pages 468

Product categories and tags

You may also like…