Xi drabi mqar persuna

9789993277262
Paperback

Description

Bil-poeżija tagħha Simone Galea tirrakkonta ġisimha. Dak li tikteb m’għandux it-ton użat mill-kittieba rġiel li ħafna drabi semma’ innijiet ta’ konkwista u invażjoni. Minflok, huwa ġisem li jweġġa’, li jbati, li jixtieq u jxennaq, li jisbieħ u jikrieh, li jitqal u jiled, li jimrad, li jfiq, li jissaħħaħ u jiddgħajjef. L-istejjer ta’ dan il-ġisem huma stejjer li jmorru lil hinn mill-ġens tal-kittieba, nieqsa mill-essenzjaliżmu li mdorrijin naraw fil-kitbiet ta’ diversi kittieba rġiel. Huwa ġisem li qatt ma jiġi kkundannat jew mistmerr, anzi, huwa ċċelebrat fil-forom kollha li jieħu fis-sitwazzjonijiet kollha li jintuża fihom…

Huwa l-ġisem li jwassal lil din il-festa femminili fl-apiċi tagħha.

Immanuel Mifsud

Simone Galea tirrapreżenta lin-nisa Maltin f’kull ma tikteb, mhux biss għax leħinha huwa intrinsikament dak ta’ mara, imma wkoll għax ix-xbihat tagħha għandhom is-saħħa ta’ xbihat marbutin mal-kultura Maltija – il-baħar, ir-riħ, is-sajf, il-ġewlaq, l-immigranti klandestini…

Galea jirnexxielha tipprotesta, u tipprotesta bil-qawwi, imma l-fehma tagħha, avolja miftuħa, awtentika, determinata, tagħraf tkun ukoll ħelwa u mdejqa bl-istupidaġni li kapaċi tfixkel il-komunikazzjoni friska u vera. L-aggressività ta’ argument siewi taf tinbidel f’ton ġentili ta’ persważjoni.

Maria Grech Ganado

Additional information

Weight 120 g
Dimensions 18 × 14.7 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789993277262
Pages 80

Product categories and tags

You may also like…