Leħnek il-Libsa Tiegħi

Poeżiji 1994 - 2009

9789995725013
Hardback

Description

“Il-poeżiji huma ċari, suġġestivi, u jiżvolġu l-ħsieb, is-sentiment, minnufih u b’mod li jolqot. Huma lkoll, jew kważi, varjanti, ħielsa u awtonomi, ta’ motiv ewlieni wieħed, li jgħaqqadhom kollha flimkien bħala ċiklu. Din hi ħaġa li għoġbitni ħafna. Ħadt pjaċir ukoll bir-reqqa murija fit-tħaddim tal-metrika.”
– Oliver Friggieri

“Dawn huma poeżiji tal-qalb li jien u naqrahom ħassejtni diġa’ nafhom; ħassejtni qrib ħafna tagħhom, daqs li kieku kont qrajthom qabel ma nkitbu. Fl-istess waqt, kull vers huwa esplorazzjoni fil-mhux magħruf, skoperta sabiħa anki jekk tista’ tweġġa’. U din hija esperjenza rari. Il-kitba ta’ John Aquilina tixbah lis-solitudni tal-bliet: dik is=solitudni li tneżżgħek, taħbik f’xagħarha, tisqik id-dmugħ u tagħmlek tagħha.”
– Immanuel Mifsud

Additional information

Weight 180 g
Dimensions 20.4 × 13.2 cm
Author
Cover
Publisher
Year of publication
ISBN 9789995725013
Pages 72

Product categories and tags

SKU: 9789995725013 Categories: