Massimarji tal-Imhallef Philip Sciberras L-Ewwel Volum: Proċedura Ċivili

L-Ewwel Volum: Proċedura Ċivili

9789990944686
Paperback

In stock

Description

Massimarji tal-Imħallef Philip Sciberras (L-Ewwel Volum) – Proċedura Ċivili (author: Dr Grazio Mercieca) huwa l-ewwel wieħed minn tlett volumi.  Il-volumi sussegwenti sejrin jitrattaw temi oħrajn bħad-dritt ċivili sostantiv, dritt kummerċjali, liġijiet tal-kera, dritt industrijali dritt fiskali u liġi dwar it-traffiku. Dan huwa essenzjalment ktieb ta’ riferenza u l-iskop ewlieni tiegħu huwa li jservi ta’ riferenza faċli u komprensiva għall-avukati prattikanti, anke jekk il-massimarji fihom kontenut qawwi ta’ prinċipji legali li jinteressaw lill-istudjuż tal-liġi u lill-istudenti. Għalhekk il-massimarji huma mqassmin skond is-suġġett b’mod alfabetiku f’kapitoli; u b’mod analitiku f’kull kapitolu. Barra l-Werrej fuq quddiem hemm ukoll, fuq wara, għadd ta’ indiċijiet – tal-leġislazzjoni ewlenija u sussidjarja  ċċitata fil-massimarji; tas-sentenzi u opri legali ċċitati fl-istess massimarji, indiċi tal-massimarji nfushom kif ukoll indiċi analitiku-alfabetiku.

Additional information

Weight 1310.0000 g
Dimensions 24.0 × 16.0 cm
Publisher
Pages 1050
ISBN 9789990944686
Cover
Year of publication

Product categories and tags

SKU: PCPB Categories: Tags:

You may also like…