L-Edukazzjoni Pubblika f’Malta Kolonja

1800-1964

9789918230655
Paperback

Description

1800-1964

Bejn l-1800 u l-1964 Malta kienet kolonja u għaldaqstant rajha ma kinitx f ’idejha. Dan kellu effett fuq kull ħaġa li saret fil-kolonja. F’dan il-ktieb, l-awtur il-Professur George Cassar janalizza fil-fond l-iżviluppi fl-edukazzjoni u t-tagħlim tat-tfal fil-164 sena ta’ kolonjaliżmu.

Fir-rigward tal-edukazzjoni tal-poplu, l-Ingliżi f’Malta għall-ewwel snin mill-wasla tagħhom ma raw ebda skop li jintervjenu biex it-tfal Maltin jibdew jieħdu xi forma ta’ tagħlim li bih setgħu jimxu ’l quddiem u jtejbu l-futur tagħhom. Ħallew kollox kif sabuh, u hekk dan il-poplu, li issa kien jagħmel parti mill-aktar imperu mifrux fid-dinja, kellu jistenna madwar erbgħin sena biex jixref l-ewwel xaqq ta’ dawl serju fil-qasam edukattiv għall-ġenerazzjoni żagħżugħa.

Malta kienet se tkun eżaminata u miflija minn kummissjoni rjali li ntbagħtet minn Londra biex tara kif setgħet tirriforma dil-kolonja u tqarribha lejn il-Kuruna fl-aspetti kollha tal-ħajja.

Żvolta sinifikanti fl-edukazzjoni tal-poplu dehret mat-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. Iż-żminijiet kienu qed jinbidlu u dan ġab miegħu entużjażmu ġdid li ta mbottatura lit-tagħlim tal-poplu. Saru sforzi akbar biex kulħadd jieħu edukazzjoni.

Additional information

Weight 630 g
Dimensions 24.6 × 16.9 cm
Author
Cover
Language Maltese
Publisher
Year of publication
Pages 218
ISBN 9789918230655

Product categories and tags

You may also like…